Forgalmazási rövidítések

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Alábbiakban felsorolt rövidítéseket és fogalmakat, hasonlóan a Q-kódokhoz, a rádióforgalmazás során használjuk. Ezen kívül használunk műszaki rövidítéseket is, amely önálló szócikket kapott.

A táblázat a rádióforgalmi gyakorlat alapján készül és folyamatos fejlesztés alatt áll. A rádióamatőr vizsgakövetelményekben előírtaknál lényegesen több rövidítést tartalmaz, a fontosabbakat vastagon szedtük.

Megjegyzés: a rövidített alakokat távíró és egyéb, nem távbeszélő üzemmódokban alkalmazhatjuk. Minden rövidítéshez hozzárendeltük azt az alapszót, vagy hasonló értelmű szót, szóösszetételt, amelyből a rövidítés származtatható. Fónia üzemben bátran használjuk az alapszavakat, azonban ritka kivétellel kerüljük a rövidítések használatát, mert élőbeszédben nagy többségük nem értelmezhető. A rádióamatőr szleng ugyan átvett bizonyos rövidítéseket az élőbeszédbe, ezek azonban nyelvenként és földrajzi régiónként jelentősen eltérnek, így nemzetközi beszéd-kommunikációra ritkán alkalmasak.

Rövidítés Jelentése angol eredeti szó megjegyzés
Sorszámok (serial numbers)
1st első first tnx fer 1st QSO - köszönet az első összeköttetésért!
2nd második second 2nd ant is bttr - a második antenna jobb
3rd harmadik third
4th negyedik fourth
5th ötödik fifth
6th hatodik sixth
7th hetedik seventh
8th nyolcadik eighth
9th kilencedik ninth
10th tizedik tenth
11th tizenegyedik eleventh
12th tizenkettedik twelveth
13th tizenharmadik thirteenth
14th tizennegyedik fourteenth
15th tizenötödik fifteenth
16th tizenhatodik sixteenth
20th huszadik twentieth
Megjegyzés az alapsorszámokhoz (1-13): A 20-nál nagyobb számok nem változtatják meg a alapsorszámok szerinti végződést. Pl. 21st, 30th, 101st, 112th, 2006th
Hónapok (months)
JAN, 01 január January A hónapokra vonatkozóan lásd még: DATE mm
FEB, 02 február February
MARCH, 03 március March
APR, 04 április April
MAY, 05 május May
JUNE, 06 junius June
JULY, 07 július July
AUG, 08 augusztus August
SEPT, 09 szeptember September
OCT, 10 október October
NOV, 11 november November
DEC, 12 december December
További rövidítések (abbreviations)
1K, xK kiló, 1000, x szám szerinti ezer (kiló) kilo, one thousand, x thousand (teljesítményre nem használják - lásd: KW)
4 -ért, számára for
33 üdvözlöm!, minden jót! thirtytree YL-YL
55 sok sikert! minden jót! alles gute (német) Elsősorban német állomásokkal történő forgalomban használatos.
73 üdvözlöm!, minden jót!, viszonthallásra! seventythree Kötelező minden esetben! Kivéve: versenyek, gyors riportváltások
88 ölelés és csók! eightyeight YL-OM
99 tűnj el! hordd el magad! go off, go away, stay out, go to hell Nem használatos, rendkívül durva felszólítás. Helyette a "pse QSY","QSY" vagy a "hr QRL" ajánlott!
? kérdés, valamire rákérdezéd, kérdezem question mark
= szövegrészekre, üzenetrészekre tagolás, új téma (forgalmi jel) equal-sign
+ (AR) szöveg, üzenet vége (forgalmi jel) all rear
-L hívójel kiegészítés: rádiólink (EchoLink protokol) radio link in EchoLink system
-R hívójel kiegészítés: átjátszó állomás (EchoLink protokol) repeater in EchoLink system
/** hívójel kiegészítés: **=számok vagy betűk kombinációja, alkalmi használat nem szokványos hívojelkiegészítésként, pl. alaphívójel/30 valaminek a 30 éves évfordulója
/A hívójel kiegészítés: alternatív cím, más(od)ik állomáshely (United Kingdom, 2006. végétől) alternative address
/B hívójel kiegészítés: jeladó állomás (egyes országokban így kötelező a jeladót megjelölni, nem konform a CEPT-tel) beacon station
/AM hívójel kiegészítés: légi, repülőről dolgozó állomás (CEPT szerint) air mobile station
/LH hívójel kiegészítés: világítótorony (hivatalos tengerészeti azonosítóval rendelkező) lighthouse
/LS hívójel kiegészítés: világítóhajó (hivatalos tengerészeti azonosítóval rendelkező) lightship
/M hívójel kiegészítés: mobil állomás (járműben)(CEPT szerint) mobile station, rover station
/MM hívójel kiegészítés: (tengeri) hajóról dolgozó állomás (CEPT szerint) maritime mobile station
/P hívójel kiegészítés: hordozható állomás, kitelepült állomás (CEPT szerint) portable station
/QRP(PP) QRP(PP) állomás (szabadon választott hívójel kiegészítés, QRPP 100-1000 mW, QRPPP < 100 mW) QRP(PP) station
/R hívójel kiegészítés: robot, vagy félrobot állomás (szabadon választott hívójel kiegészítés) robot, semi-robot station
A egy, egy bizonyos (határozatlan névelő) a
ABOVE, ABV valami felett above my ant is 10 m above gnd - az antennám 10 méter magasan van a föld felett, my ant is abv roof - az antennám a tető felett van
ABT körülbelül about
AC váltakozó áram alternating current
ADR cím address
AF hangfrekvencia, hangfrekvenciás audio frequency
AF Afrika Africa
AFSK hangfrekvenciás frekvencia billentyűzés audio frequency shift keying
AGC automatikus erősítés-szabályozás automatic gain control
AGN újra again
AIR levegő, éter, légi- air Pl. on air - adásban van, adásképes, air mobile - légi rádióállomás
ALC automatikus szintszabályozás (általában végfok túlvezérlésének védelme) autmatic level control
ALL minden, valamennyi, összes all all ok - mindent vettem, értettem
ALSO szintén also ur rst is also 599 - a riportod szintén 599
AM délelőtt (latin:) ante meridiem
AM amplitúdó moduláció amplitudo modulation
AMP erősítő amplifier
AN Antarktisz Antartic continent
AND és and
ANODE anód, elektroncső anódja anode
ANT antenna antenna
AR (+) (+) szöveg - üzenet - közlemény vége all rear
ARES Amatőr Rádió Vészhelyzeti Szolgálat Amateur Radio Emergency Service
ARISS a Nemzetközi Űrállomás Amatőr Rádió Szolgálata, oktatási, tudományos népszerűsítő program az űrállomásról (Elődje: SAREX program) Amateur Radio on the International Space Station
AS(x) várjon (x percet)! all stand by (x minute)! AS - várjon, AS1 - várjon 1 percet!
AS Ázsia Asia CQ DX AS - DX hívás csak Ázsia felé
ASL tengerszint feletti magasság above see level asl 234 m (Baltic) - magasságom 234 méter (refencia: Balti tenger)
AT -kor, -nál, -nél, "@" = kukac at at9 - 9-kor (idő), at nite - az éjjel, at the shack - a rádiós kuckóban, at home - otthon
ATTIC padlás attic attic ant - padlásantenna
ATU antennahangoló egység antenna tuner
ATV amatőr televízió amateur television
AU auróra terjedés (nálunk Borealis), skálázása 0-10 Aurora Borealis, Aurora Australis AU 10 - a legmagasabb fokozatú Auróra jelenség alakult ki a sarkok felett (nagy eséllyel lehet ilyenkor AU terjedéssel összeköttetést létesíteni, még Mo-on is).
AVC automatikus hangerőszabályozás automatic volume control
AWARD rádióamatőr diploma award
AWDH viszonthallásra! (német) auf Wiederhören
B4 előbb, előtt, előtte (időre értve) before QSO b4 - az előbb már volt összeköttetésünk, versenyben az új riportváltás visszautasítása
BACK hát, hátlap, hátrafelé, vissza back
BACKPACK gyalográdió, gyalográdiós backpack radio
BAND hullámsáv band
BASE alap, base stn - alapállomás, helyhezkötött üzemű állomás base
BATTERY elem, telep, akkumulátor battery
BCI rádióvételi zavar broadcast interference
BD rossz, rossz minőségű (adás, vétel, antenna, berendezés, stb.) bad
BEACON jeladó beacon
BEAM iránysugárzó antenna
BEST legjobb best
BETTER, BTTR jobb better
BFO lebegtető oszcillátor beat frequency oscillator
BIG nagy(méretű), terjedelmes big
BIG GUN nagyteljesítményű, nagy antennákkal rendelkező radióállomás, nagy ágyú big gun
BIKE kerékpár, bike stn - kerékpárra szerelt állomás bicycle
BIT darab, darabka, bit (számítástechnika) bit
BK közbelépéses üzem, közbelépés, közbelépés jelzése, lépjen közbe! break in key Semi- vagy full-QSK berendezés esetén hatékony forgalmi módszer.
BKN közbelépéses periódus vége, közbelépés végének jelzése, folytassa adását! break in end, key now Az összeköttetés folytatódik, a frekvencia továbbra is foglalt.
BLACKOUT rádióvétel megszűnése (ionoszféra zavar - hullámterjedés megszűnése), valamilyen természeti vagy természetes ok miatt megszűnt jel (adás), várhatóan átmeneti időtartamra. blackout
BOATANCHOR nagyon régi, valaha széles körben használt rádióberendezés, múzeális r.készülék boatanchor
BOX doboz, láda, postafiók box
BPL, PLC szélessávú, erősáramú energiaellátó rendszerekre telepített adatátvitel (internet), amely a rövidhullámú tartományban súlyos zavarokat okozhat broadband over powerline communication, powerline communication
BTU te következel, vissza hozzád back to you
BTW apropó, majdnem elfelejtettem by the way
BU puffer üzem, elválasztó fokozat, meghajtó fokozat buffer amplifier
BUDDY haver, pajtás, buddy
BUG félautomatikus távíróbillentyű
BY -ra, -re, -tól, -től, által, szerző, mellett, félre, közelében, mellék-, stb. by by nw - mostanra, by 8pm - este 8 órára, QTC by XY0Z - QTC YX0Z-től, stb.
C Celsius fok Celsius degree, C degree Használata: temp is 22 C
C Az összeköttetés rendben befejezve Complete Meteorscatter
C CLASS "C" osztályú végfok "C" class (power amplifier)
CAL kalibráció calibration
CALL hívás, hívjon! call call nw - most hívjon!
CALL(?) CL(?) Mi a hívójele? callsign?
CALLSIGN hívójel call sign, callsign
CAP kondenzátor capacitor
CAR vivőhullám carrier
CARD QSL lap, levelezőlap card
CATEGORY kategória category
CFM igazolom confirm egyes kontinenseken (pl. NA) a QSL használatos helyette
CHARGE töltés, tölt charge
CHAT beszélgetés, diskurálás, csevegés chat
CHECK ellenőrzés, ellenőriz check
CHEERIO szervusz!, közeli viszontlátásra!
CHITCHAT csevegés, locsogás chit-chat
CIAO viszontlátásra ciao (olasz)
CHOKE fojtó, fojtótekercs, fojtó áramkör choke
CIRCUIT ármakör circuit
CITY város city
CL üzem vége, azaz a berendezés kikapcsolása close down azonos a QRT kóddal
CLARIFIER vevő finomhangolás, lásd még RIT clarifier
CLASS vizsga, rádióengedély oszály, előtte sorszámmal minősítés - X osztályú class CEPT class exam - CEPT szintű vizsga, CEPT class license - CEPT osztályú rádióengedély, 1st class CW op - elsőosztályú távírász.
CLEAR, CLR tiszta, üres clear wx is clr - tiszta égbolt (éjjel adjuk), is this frequency clear? - szabad a frekvencia? (fónia módban), távíró módba ugyanez - QRL?
CLG hívó calling
CLOSE zár, zárt, lezárás, közel close
CLUB klub club
CLUSTER, DX SUMMIT DX állomásokat, terjedést és járulékos információkat figyelő és bejelentő globális rendszer, párhuzamosan üzemel a csomagrádiós hálózaton és az interneten. Korszerű LOG programból írható, olvasható, függetlenül attól, hogy csomagrádiós vagy internetes protokolt (Telnet) használunk. A bejelentések számos szempontból szűrhetőek, sávra, üzemmódra, stb. Az LF, VHF, UHF, SHF és a magasabb frekvenciájú sávok kivételével a saját hívójel bejelentése csak rendkívüli esetben etikus és indokolt. A saját hívójel bejelentése az utóbbi sávokban is csak kísérleti célból indokolt. cluster
COAST tengerpart, tengerparti coast USA: East Coast - Keleti Part, West Coast - Nyugati Part
COAX árnyékolt kábel tápvonal coax cable
CODE morze, távíró, kód, morze kód code
CONDS terjedési viszonyok conditions, propagation
CONDX távolsági összeköttetés lehetőségei, terjedés conditions, propagation (DX)
CONF konferencia, konfrencia mód conference
CONGRATS szerencsekívánatok congratulations
CONTEST verseny contest lásd még: TEST
COPY, CPI, CPY vétel copy no cpi - nincs vétel, fb cpi - jó vétel
CORR helyesbítés, javítás, korrekció correction
COUNTY, CNTY megye, közigazgatási terület county
CQ minden állomásnak szóló általános hívás (nem célzott, keresek bárkit), általános hívás seek you
CQP megyéket gyüjtő QSO parti (USA) county QSO party
CRD levelezőlap card
CTY ország country
CUAGN viszontlátásra see you again
CUL mielőbbi viszontlátásra see you later
CUP kupa, kehely, árnyékoló búra (lefedés) cup
CURRENT áram current
CUT vág, csökken, csökkent cut pwr cut half nw - most felére csökkentett teljesítménnyel dolgozom, pse cut pwr by 1/4th - csökkentse teljesítményét egynegyedére (25%-ra), pse cut pwr with 1/4th - csökkentse teljesítményét 75 %-ra (25%-al), ur sigs cut to S5 - S5-re csökkent a jel erőssége
CW távíró üzemmód, folyamatos hullám(ú)adás continuous wave
DAH Morse vonás - távírójel: tá dah
DASH vonás: mint távírójel dash
DATE dátum date dátumformák:
amerikai 123100 - mmddyy,
angol 311200 - ddmmyy,
magyar 001231 - yymmdd,
nemzetközi 001231 - yymmdd
yy=év, mm=month, dd=nap
DAY nap (naptári) day
DB erősítés, csillapítás mértékegysége, jelerősség mértéke az S9 felett decibel pl. S9 plus 20 - a jel erőssége 20dB az S9 felett
DC egyenáram direct current
DC Az USA fővárosa és azt körülvevő szövetségi terület (Washington DC, WA DC - fölrajzilag Maryland Államban, a WAS diplomában MARYLAND/DC-ként egy államnak számít) District of Columbia
DE ... -tól; - től, hívott állomás hívójelének
elválasztása a hívóállomás hívójelétől, bejelentkezés hívójellel
this is CQ CQ DE YX0Z K - YX0Z általános hívást ad és vételre kapcsol, DE YX0X - itt az YX0X hívójelű állomás (bejelentkezik)
DEG fok (fizikai mennyiségekhez, földrajzi) degree
DIR irány, vmilyen irányba állított direction, directed to
DISTRESS vészhelyzet, jelzése fóniában: MAYDAY, távíróban: SOS distress distress call rcvd fm YX0Z on 14032 - YX0Z vészhelyzeti hívást adott 14.032 kHz-en (vétel jelzése, közlése, az információ továbbadása)
DIT Morse pont - távírójel: ti dit
DO, DOING csinál, tesz, tevés, csinálás, tett do, doing yr rig is doing a fb job - kiváló dolgozik a berendezésed, jó a berendezésed, jól veszlek (inkább udvariassági, mintsem vételjellemzésre használt formula)
DOT pont: mint írásjel, pont: mint távírójel dot
DOUBLET többsávos, párhuzamos elrendezésű (huzal)antenna double antenna system
DOWN lent, üzemen kívül(i), üzemképtelen down
DQ kizárás, kizárt, diszkvalifikálás, diszkvalifikált disqualify, disqualified, disqualification
DR kedves (megszólításban) dear
DSB kétoldalsávos fónia adásmód, elnyomott vivőhullámmal (ma már ritka üzemmód, de az egyszerű technikai megoldás miatt előfordul) double side band (with supressed carrier)
DSP digitális jelfeldolgozás digital signal processing
DST nyári időszámítás (UTC +/- helyi időzóna + 1 óra) Daylight Saving Time Magyarországon: normál idő télen UTC + 1 óra, nyáron (DST) UTC + 1 +1=UTC + 2 óra, az USA-ban a váltás mindíg egy héttel később történik, mint Mo-on és az EU-ban.
DSW viszontlátásra doszvidanyija (orosz)
DX nagytávolságú összeköttetés long distance
DXCC 100 vagy annál több országgal létesített igazolt rádiókapcsolat, ARRL diploma 100 or more countries confirmed
EAST, E kelet east
EASTER húsvét easter
EL szerkezeti elem, antenna elem element my ant is 6 el Yagi - az antennám 6 elemes Yagi
ELMER tapasztalt, fiatalabbakat segítő rádióamatőr, mentor elder mentor
EME Föld-Hold-Föld összeköttetés: a Holdat, mint rádióhullámot visszaverő égitestet használó összeköttetés Earth-Moon-Earth
EQUIPMENT berendezés, berendezések, keszülék, készülékek equipment
ES és and
ES véletlenszerűen kialakult E rétegű terjedés sporadic E propagation
EU Európa Europa
EX korábbi ex ex yx0z - korábbi hívójele YX0Z volt
EXAM rádióamatőr vizsga exam, examination
EXT, EXTERNAL külső external
F Farenheit fok Farenheit degree, F degree Használata: temp is 76 F
FALL ősz fall
FAMILY család family
FAR távol, távoli, távol valamitől far
FB remek, nagyszerű fine business
FD kitelepülési nap, kitelepülési verseny field day
FELLOW társ (r.amatőr szlengben) fellow fellow ham - amatőrtárs
FER, FOR -nak, -nek, ra-, re-, számára, miatt, -ért, mert, vmi. miatt for
FILTER szűrő filter
FINAL végső, utolsó, finálé, befejezés, végfokozat final
FIST, FISTS általában hagyományos kézi billetyűvel dolgozó amatőr, The International Morse Preservation Society tagja fist, fists
FLARE napkitörés (betűs-számos fokozatjelzéssel) flare C1-9, M1-9, X1-9
FM frekvenciamoduláció frequency modulation
FM -tól, -től from
FONE távbeszélőüzem - bármely üzemmódban: AM, FM, DSB, SSB fone
FREQ frekvencia frequency
FT láb, több láb (angolszász mértékegység) foot, feet
G Geomágneses vihar fokozata számmal megadva geomagnetic storm G2 - kettes szintű geomágneses vihar
G5RV többsávos huzalantenna kombinált tápvonallal multiband antenna by G5RV
GA jó délutánt! good afternoon
GACW Argentínai Távíró Csoport - globális tömörülés Grupo Argentino de CW (spanyol)
GB viszontlátásra good bye
GD jó napot! good day
GE jó estét! good evening
GEN generátor generator 2 kw gen - 2 kW-os generátor, current gen - áramgenerátor
GLD örülök, örülni glad
GM jó reggelt! good morning
GN jó éjszakát! good night
GND föld(potenciál), földelés ground
GO megy, jár go
GO AHEAD folytassa, válaszoljon (fónia üzemmód) go ahead
GRID rács, elektroncső rácsa grid
GROW nő, növel, növekszik, grow
GROUP csoport group
GUD good
GYR gyalográdió
HAIL jégeső hail
HALF valaminek a fele, fél half
HAM rádióamatőr ham (radio), Help All Mankind - napjainkban kialakuló új értelmezés
HAMVENTION rádióamatőr találkozó előadásokkal (és börze) ham convention pl. Dayton/OH, BME RK Nap, HRT Sopron
HANDY kézirádió handheld radio
HAPPY, HPY boldog happy
HF nagyfrekvenciás, rövidhullám(ú) high frequency
HFPACK rövidhullámú gyalográdió, RH gyalográdiós high frequency backpak radio (station)
HI nevetni, öröm (csak távírón)
HYBRID keverék, félvezető és csöves rádióberendezés hybrid
HIGH magas, nagyfokú high
HILL domb hill
HNY boldog új évet! happy new year!
HOME otthon, otthoni home home QTH - az eredeti QTH (/P, /M, /AM, /MM állomások esetén értelmezhető)
HP nagy telejesítményű (adó, üzem) high power
HPE remélem hope
HRD hallott, hallott(am) heard
HR itt here
HV, HAVE, (HAS - egyesszám 3. személyben) valaminek a birtoklása have, has
HVY renkívűli nagy, erős, heavy hvy QRM - rendkívül erős QRM, hvy wind - rendkívül erős szél
HW hogy hall engem? how do you copy me?
I én I
I AM én vagyok (létige) I am
IC integrált áramkör integrated circuit
IF középfrekvencia intermediate frequency
IF ha if
IN -ba, -be, -ban, -ben in
INPT, INPUT végfokozat bemenő-teljesítménye input
INTERNAL belső internal
INTL, INTERNATIONAL nemzetköti international
INV fordított, inverter inverted, inverter
IOTA besorolt szigetről dolgozó állomás QTH-ja, kontinensek szerint számozva Island on the Air pl. EU-001, OC-126, NA-072, SA-125, AF-008, AS-102
IS van (létige) is
ISS Nemzetközi Űrállomás International Space Station
JAM zavar, zűrzavar jam
JOB munka, dolog, job fb job - jó vétel, zavartalan (vétel) munka
JOTA globális cserkész rádióamatőr aktivitás Jamboree on the Air
JUNK alkatrész gyüjtemény (rádióamatőr alkatrész készlet) junk
K adás vége, vételre kapcsolás key over to anyone
KN periódus vége, folytassa adását!, ön következik! key now
KEY távíróbillentyű key
KHZ kilohertz kHz
KW, x KW kilowatt, 1 kW, x kW (teljesítmény) kilowatt
KY távíróbillentyű key
LADDER szimmetrikus légszigetelt tápvonal, macskalétra ladder
LADY hölgy lady
LAKE lake
LAST utolsó, végső, legújabb last last time - multkor, last call - utolsó hívás, last QTC - a legújabb QTC
LATE késő, kései (idő), néhai (személy) late
LAYER réteg layer
LH világítótorony - hívójel kiegészítés is lighthouse
LGH hívásban: jelzőhajóra (LS) vagy világítótoronyhoz (LH) települt amatőr állomás hívása light
LID ügyetlen, hülye (durva, sértő - nem használjuk!) large idiot
LIGHT fény light
LIGHTNING villám, villámlás lightning
LINEAR végfok, lineáris végerősítő, lineáris linear(power amplifier)
LINK csatolás, csatlakozás link
LIS rádiamatőr engedély, engedélyes állomás license, licence
LITTLE kicsi, apró, csekély little
LOG forgalmi napló log
LONG hosszú long
LOOP hurok (antenna) loop
LOW alacsony, csekély, halk, gyenge low
LOTW ARRL Világlogbook (ld. Elektronikus QSL-rendszerek) Logbook of the World
LP hosszú utas terjedés long path
LP kisteljesítményű (adó, üzem), általában 100 W alatt low power ld. még QRP
LS világító, irányjelző hajó - hívójel kiegészítés is lightship
LT világítótorony - hívójel kiegészítés is lighthouse
LTR levél letter
LUCK szerencse luck
LW hosszú drót antenna long wire (antenna)
M méter meter, metre
MAIN fő-, fő main
MAINS erősáramú elektromos hálózat, erősáramú táphálózat (fix telepítésű) mains
MAX maximum maximum
MAYDAY vészhelyzeti hívás (fóniában), május első napja distress call in fone mode
MET meteorológia, meteorológiai meteorology
MEET találkozás v.kivel. v.mivel meet gld to meet u agn - örülök az ismételt találkozásnak
MERRY derűs, jókedvű, vidám merry
MEZ közép-európai idő Mitteleuropäische Zeit => CET
MHZ megahertz MHz
MIKE, MIC mikrofon microphone
MIN minimum minimum
MINUS mínusz, negatív előjel minus temp is minus 3 (deg) C - a hőmérséklet -3 Celsius fok
MINE az enyém mine
MM többkezelős állomás, több adóval (versenyben - kategória) multi operator, multi transmitter
MNI sok many
MO többkezelős állomás (versenyben - kategória) multi operator
MOD moduláció modulation
MODE üzemmód mode
MORE több, több mint, more
MOST legtöbb most
MS meteorok széthullása által keltett, iozinált légköri rétegről visszaverődő rádióhullámokat használó összeköttetési módsszer meteor scatter(ing)
MSG üzenet message
MULTI szorzó, többszörös multiplier
MY enyém, az én valamim my
NA Észak-Amerika North America
NAME név name
NB keskenysávú narrow band
NB zajvágó, zajszűrő noise blanker
NBFM keskenysávú frekvenciamoduláció narrow band frequency modulation
NEAR közel near
NEGATIVE, NO eredménytelen, semmi negative
NET rádióháló radio network
NIL semmi nothing in line
NITE éjszaka night
NM nem tag (vhol) not member
NO nem, egyáltalán nem, semmi no
NOISE zaj noise
NOM, NOMINAL névleges nominal
NORTH, N észak north
NOT nem, vminek a tagadása not
NOTCH lyukszűrő, kivágó szűrő notch
NOVICE kezdő rádióamatőr novice
NR szám number
NR közel, közelében near
NVIS rövid távú terjedés, közelterjedés (közel függőleges visszaverődéssel) 0-500 km távolságig Near Vertical Incidence Skywave
NW most now
OB öregfiú, öregem old boy
OC öreg barátom, öreg cimbora old chap
OC Óceánia kontinens Oceania continent
OCEAN óceán ocean Atlantic Ocean - Atlanti Óceán, Pacific Ocean - Csendes Óceán
OFF Kikapcsol, kikapcsolt állapot, félre, el, ki off
OFFSET kiegyenlítés, eltérés, rx/tx frekvencia eltérése, l.m. SHIFT offset
OK rendben van O.K.
OLD öreg, idős, eljárt felette a kor, életkor, vminek, valakinek a kora old
OM kedves barátom (csak férfira értendő) old man Figyelem: az OM rövidítést csak akkor használjuk, ha bizonyosak vagyunk benne, hogy az ellenállomás operátora férfi. Amennyiben nem, használjuk az OP rövidítést, pl. tks fer call dr OP!
ON valamin, -ról, -ről, -án, -en, -én, bekapcsolva, -ra, -re, tovább, iránta on on band - a sávon (a sávban), on the air - üzemképesség, üzemképesség jelzése (pl. valimilyan időpontban), YX0Z on the air nw - YX0Z most éppen dolgozik a sávokban, - on time - időben, go on - folytassa, on 2030 - 20:30-kor, info on ur rig - tájékoztatás a berendezésedről, pa is on nw - a végfok már bekapcsolva, on March (03) 31 last yr - tavaly március 31-én
ONLY csak only
OP állomáskezelő operator
OPEN nyit, nyílik, nyitva open band is open - a sáv nyitva van (terjedés szempontjábol), open net -nyílt rádióháló, open circuit - nyitott áramkör
OR vagy, logikai vagy or
OT régóta engedélyes, engedélyes több mint 20 éve, oldtimer oldtimer
OTHER másik, más other other stn, other station - (egy) másik állomás
OUT ki, kifelé, kimenő out 100W out to ant - 100W megy az antennába
OUTPUT kimenet, kimenő teljesítmény output my output is 100W - 100W a kimenő teljesítményem
OVER túl, át, vége, fónia adás vége over my pa is over - elromlott a végerősítőm, over (to you) - vissza a szó hozzád, vétel!
OVERLAY rátét, átfedés, burkolat overlay
PA teljesítményerősítő, adó végfokozata power amplifier
PART, PARTLY rész, részben part, partly 1st part - első rész, last part is nil - az utolsó részben semmi, partly ok - részben rendben
PASS átadom, átadja pass pass to u - vételeden vagyok
PATCH összeilleszt, illesztés (két különböző rendszert egymáshoz) patch
PATH terjedési útvonal path short path - a rövidebbik űtvonal, long path - a távolabbik útvonal (csak gömbfelületre értelmezzük)
PCB nyomtatott áramkör panel printed circuit board
PEAK csúcs, csúcs- feszültség, teljesítmény, stb, hegycsúcs peak
PEP burkológörbe csúcsteljesítmény (SSB üzemmódban) peak envelope power
PERIOD adási időszak, adási periódus, időszak period
PHONE fónia üzemmód, fóniázik, telefon, telefonál phone
PILEUP tömörülés, tömeg, sokan egy frekvencián pile up
PIRATE kalózállomás, jogtalan hívójel használó, jogtalan sávhasználó a kizárólagos amatőr sávokban pirate
PLACE hely, helyezés place
PLC, BPL szélessávú, energiaellátó rendszerekre telepített adatátvitel (internet), amely a rövidhullámú tartományban súlyos zavarokat okozhat powerline communication, broadband over powerline communication
PLSD örömöre szolgál pleased plsd to meet u - örülök a találkozásnak
PLUS plusz, plusz érték, és plus
POB postafiók post office box
POINT egy meghatározott pont, pontszám point
POLAR sarki É-i, D-i polar ploar stn - sarki állomás, polar path - sarkon áthaladó hullámterjedés)
POLE oszlop, földrajzi sarok (N, S), pólus pole
POOR gyenge, szegényes jel/vétel/terjedés, gyenge minőségű poor
PORT kapu, kikötő, számítógép kimeneti/bemeneti csatlakozója, ki/bemeneti kapu port
POSITIVE eredményes, pozitív positive
POWER, PWR teljesítmény, energia power
PM délután (latin:) post meridiem
PP ellenütemű végfokozat Push-pull
PREAMP előerősítő pre-amplifier
PSE kérem' please
PWR teljesítmény, energia power
QP QSO parti QSO party
QS Megfelel az RS vételjellemzésnek, az R-t a QRK kóddal helyettesítve (csak fóniában) readibility, signal strenght Használata: Q 1-5, S 1-9 pl. Q5S5 = R5S9.
QSLL küldjünk egymásnak QSL lapot!
QSLN ne küldjünk QSL lapot!
QUICK gyors, gyorsan, sebesen quick
R vétel megtörtént, minden rendben levéve, vettem - fóniában: ROGER all right
R (és szám) rádióvihar, terjedési rendellenesség fokozata radio storm with blackout R2 - 2-es fokozatú rádióvihar és terjedési anomália
RACES Rádióamatőr Polgári Vészhelyzeti Szolgálat Radio Amateur Civil Emergency Service
RADIO rádió radio
RC rádióklub (RK) Radio Club
RCVD levett, levéve received rcvd ok - minden levéve, distress call rcvd - vészhívás levéve (lásd: DISTRESS)
RCVR vevőkészülék receiver
REGION, REG körzet, régió region
REMOTE külső, távvezérelt, távirányított remote
RF rádiófrekvencia radio frequency
RIG berendezés, rádióforgalmazásra használt berendezések összessége radio gear
RIGHT helyes, jogos, rendben right
RIT vevő finomhangolás receiver increment tuning, clarifier
RIVER folyó river
ROD rúd, bot rod rod ant - botantenna, rúd antenna, fishing rod - (antenna építésre használt) horgászbot
ROOF háztető roof
ROVER helyét változtazó állomás (általában járművel) rover
ROUNDTABLE kör-QSO, kettőnél több állomás egy frekvencián való beszélgetése roundtable
RPRT riport, vételjellemzés neve report
RPT kérem ismételje!, ismétlem repeat
RPT, REPEATAR, -R átjátszó repeater
RS, RST tájékozódás olvashatóságról, jelerősségről( RS fónia üzemben), hangszínről (RST távíró es egyes digitális üzemmódokban) readibility, signal strenght, tone R 1-5, S 1-9, T 1-9 skálán
RTTY rádió-távgépíró radio teletype
RX vevőkészülék receiver
S2S hegycsúcstól hegycsúcsig summit to summit
SA Dél-Amerika South America
SAE megcímzett (üres) válaszboríték self-addressed envelope
SASE megcímzett és felbélyegzett (vagy a postai feladás ellenértékét tartalmazó) válaszboríték self-addressed stamped envelope
SCRAMBLED összezavart scrambled
SEA tenger sea
SERIAL soros, sorba kapcsolt, egymást követő serial
SHACK az amatőrállomás helye, amatőr kuckó shack
SHIFT eltolódik, eltolódás, áthelyezés, elcsúsztatás shift
SHOCK sokk, hirtelen folyamat shock
SHORT rövid short
SHOWER zápor, felhőszakadás shower
SIG, SIGS jel, jelek, jelzés signal ufb sigs - nagyon jó jelek, no sig - nincs jel, nincs jelezve
SINCE -óta, adott dátumtol máig, megtörtént eseménytől kezdve since ham since 1998 - 1998-tól rádióamatőr, lis since 1990 - 1990-től engedélyes
SK összeköttetés vége, elhúnyt silent key YX0Z sk - YX0Z hívójelű rádióamatőr elhúnyt
SKN összeköttetés vége, de még egy periódusra vételkész vagyok silent key now
SKED megbeszélt adás, kísérleti adás
SLOPER lejtős antenna sloper antenna
SLOPING lejtős sloping
SN hamarosan, nemsokára (újra) soon
SO így, így tehát, egy operátoros állomás (versenyben - kategória) so, single operator
SOLAR naprendszer, a naprendszerrel kapcsolatos solar (system)
SOLID stabil, kifogástalan, szilárd solid solid cpi - stabil vétel
SOS vészhelyzeti hívás distress call SOS de xy0z - XY0Z vészhelyzezi hívást ad (az 1900-as évek eljén u.ez a CQD volt)
SOTA besorolt hegycsúcsról dolgozó állomás QTH-ja Summits on the Air
SOUTH, S dél, déli irány south
SP rövid utas terjedés short path
SPAR ronyrágók nemzetközi klubja, Társaság az Amatőr Rádió Megőrzéséért, rongyrágó (30 percnél hosszabb QSO-kat lebonyolítók) diploma (R.C.C.) kiadója Society For The Preservation of Amateur Radio - R.C.C. Rag Chewers Club
SPRING tavasz spring
SPRINT versenytípus - versenyenként egyedi szabály kiírás szerint sprint
SPX szimplex simplex
SQ, SQL, SQUELCH zajzár squelch
SRI sajnos, sajnálom sorry
SS félvezetős, szilárdtest solid state
SSB egyoldalsávos üzem single side band
SSN (X) a relatív napfoltszáma (X) sunspot number
STAGE fokozat stage
STATE USA tagállam state
STBY (és időtartam percben) vételkész vagyok, legyen vételkész, várakozzon stand by, standing by pse stby - legyen vételkész, stby3 - maradjon vételkész 3 percig, vételkész vagyok 3 percig, standing by - vételre kapcsolok (fónia üzemmódban), üzemmódkapcsolóként vétel(/adás)
STEALTH rejtett stealth stealth ant - rejtett antenna (épület és/vagy természeti adottságokat kihasználva létesített antenna egyéb lehetőségek jogi vagy tulajdonjogi alapú tiltása miatt) pl: szárítókötélnek álcázva, fatörzsön vertikál, zászlórúd, stb.
STN rádióállomás radio station
STORM vihar storm
STRONG, STRNG erős, strong
STRIPE csík, sáv, szalag (fizikai és átvitt értelemben) stripe
SUMMER nyár summer
SUN Nap - csillag sun
SUNNY napos sunny
SURE biztos(an), igen(is), bizonyos(an) sure my qsl sure via buro - qsl lapoma biztosan küldöm az irodán keresztül
SWL rövidhullámú megfigyelő amatőr short wave listener
SWR állóhullámarány standing wave ratio
TB háromsávos threebander
TEST kísérlet, versenyhívás test pse ant test - antenna kísérletre kérlek, test de YX0Z - YX0Z versenyhívást ad, YX0Z test - mint előző, csak rövidebb
THAN mint (osszehasonlításban than ur 2nd ant is bttr than the 1st
THAT az a valami, az a valaki that
THE a, az (határozott nevelő) the
THEN ekkor, akkor then
THERE ott, amott there
THIS ez, ez a, emez this
THUNDERSTORM villámlással járó vihar, zivatar thunderstorm
TIME(S) idő, időszak, -szor, -szer time time is 2233 local - a helyi idö 22:33, time nw - itt az ideje, mni times - sokszor, 3rd times - harmadszor
TILL valameddig (idő) till
TKS köszönöm thanks
TNX köszönöm thanks
TO -ba, -be, felé, -hoz, -hez, -köz, -nak, -nek, -ra, -re, -ig, (-ni ige előtt) to
TODAY a mai nap today TODAY is heat - ma kánikula van
TOP tető, csúcs, hegytető, első vmiben, vezető vmiben top
TONE hangszín tone
TOWER antennatartó oszlop (rácsszerkezetű) tower
TOWN kisváros town
TRAP hullámzár (párhuzamos rezgőkörrel), trap
TROPO troposzférikus terjedés troposferic propagation
TRUB baj, probléma, zavar trouble
TRY próbálkozás, próbálkozik, próbálja meg try
TU köszönöm Önnek thank you
TUBE elektroncső tube
TUNE hangol, hangolás, hangoljon! tune
TRX adóvevő transceiver
TX adó transmitter
UFB kiváló, kiemelkedő ultra fine business
UHF 300 - 3000 MHz frekvenciatartomány ultra high frequency
U Ön, Önnek, Önt you
UNLIS nem engedélyezett állomás unlicensed, pirate
UNTIL amíg (időre, időtartamra vonatkozik) until
UP fel, fenn, fent up ant is up 30m - az antenna magassága 30 méter
UR az Ön valamije... (birtokviszony) your ur RST is 599 - a riportja 599
UTC kordinált világidő: Mo-on a téli időszmítás szerint +1 órával, a nyári szerint +2 órával több a helyi idő Universal Time Coordinated = Zulu time (Z)
V a hangolás jele (üzemi jel távírő módban) varying
VA (SK) munka vége, összeköttetése vége
VALVE elektroncső valve
VEE "V" alakú, formájú "V" shaped vee dipole - "V" alakú dipole, inv vee - fordított "V" alakú antenna
VERTICAL, VERT függőleges, vertikális (antenna) vertical
VFO folyamatosan hangolható vezéroszcillátor variable frequency oscillator
VHF 30 - 300 MHz frekvenciatartomány very high frequency
VIA át, keresztül (latin: via), via
VINTAGE öreg rádióberendezés (régebbi modell) vintage radio equipment
VOL hangerő, hangerősség, - tömeg, űrtartalom (fizikai mennyiség) volume
VOLTAGE feszültség Voltage
VY sok, nagyon, igazi, leg-, legesleg- very
W3DZZ többsávos (trap) huzalantenna trap antenna by W3DZZ
WAC valamennyi földrész amatőreivel folytatott rádióforgalom, WAC dioloma worked all continents
WAS volt (létige: vonatkozik én, ő szem. névmásokra) was
WAS az összes USA tagállammal létesített rádiókaocsolat, WAS diploma e feltétel teljesítése esetén worked all states
WAVE hullám wave shortwave (SW) - rövidhullám
WB szélessávú wide band
WEST, W nyugat west
WHIP ostorantenna whip antenna
WHAT mi(k) az(ozok) - csak tárgyra, fogalomra vonatkozik! what
WHO ki(k) az(ozok) - csak személyre vonatkozik! who
WIN (WINNER) nyer, első vmiben, győztes win
WIND szél wind
WINDOM többsávos huzalantenna windom
WIRE huzal, drót wire
WIRELESS vezeték nélküli információátvitel (rádió, rádiózás, ma már más technológiákra is értelmezhető) wireless
WID, WITH -val, -vel, valakinél, valaminél with
WINTER tél winter
WKD dolgozott worked
WPM szó/perc word per minute
WX időjárás weather
XCUS bocsánat excuse me
XIT adó finomhangolás transmitter increment tuning
XMAS karácsony christmas / xmas
XO kristályoszcillátor crystal oscillator
XTAL kristály crystal
XYL feleség, asszony ex young lady
YL kisasszony young lady
YOU ARE, U R te vagy you are you are 5 (by) 9 - riportod 59 (csak fónia), u r vy strng hr - nagyon erősek a jeleid itt (csak CW)
YR(S) év, évek year(s)
Rövidítés Jelentése angol eredeti szó megjegyzés

Távíró üzemmód néhány számjegyének rövídítése

Távíró forgalmazásban a csak számjegyeket tartalmazó szavakban (riport, sorszám) szokás a távíróban hosszú számjegyeket rövidebb betűkkel helyettesíteni.

Például 5NN jelenti az 599-et.

T Távíró t.gif 0 Távíró 0.gif
A Távíró a.gif 1 Távíró 1.gif
N Távíró n.gif 9 Távíró 9.gif