Mértékegységek

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Mennyiség Mértékegység
jele jele
abszolút hőmérséklet T kelvin K Lord Kelvin ( William Thomson )
admittancia Y siemens S Ernst Werner von Siemens
akusztikai impedancia Za pascalmásodperc / köbméter Pa * s * m-3 m-4 * kg * s-1
anyagmennyiség n mól mol (6,022045+-0,000031)*1023
átmérő d D méter m hosszúság
Celsius-hőmérséklet t Celsius-fok oC TK-273.15 Anders Celsius
egyenáramú ellenállás R ohm Ω rezisztencia Georg Simon Ohm
egyenáramú vezetés G siemens S konduktancia Ernst Werner von Siemens
elektromágneses momentum m amper-négyzetméter A * m2 m2 * A
elektromos áramerősség I amper A André-Marie Ampère
elektromos áramsűrűség J amper / négyzetméter A / m2 André-Marie Ampère
elektromos dipólusmomentum p coulombméter C * m m * s * A
elektromos eltolás D coulomb / négyzetméter C / m2 m-2 * s * A
elektromos feszültség U volt V m2 * kg * s-3 * A Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta
elektromos fluxus Ψ coulomb C s * A Charles Augustin de Coulomb
elektromos térerősség E volt / méter V / m m * kg * s-3 * A-1
elektromos kapacitás C farad F m-2 * kg-1 * s4 * A2 Michael Faraday
elektromos töltés Q coulomb C s * A Charles Augustin de Coulomb
elektromos töltés Q amperóra A * h 1 A*h = 3600 C
elektromos vezetés G siemens S konduktancia Ernst Werner von Siemens
energia W joule J N * m = V * A * s = m2 * m * s-2 James Prescott Joule
erő F newton N m * kg * s‒2 Sir Isaac Newton
fajlagos hőellenállás 1/λ méterkelvin / watt m * K / W m-1 * kg-1 * s3 * K
fajlagos hőkapacitás = fajhő c joule / kilogrammkelvin J / ( kg * K ) m2 * s-2 * K-1
fajlagos vezetés γ siemens / méter S / m konduktivitás
felületi töltéssűrűség σ coulomb / négyzetméter C / m2 m-2 * s * A
fényáram Ψ lumen lm cd * sr = cd
fényenergia Qv lumenmásodperc lm * s s * cd
fényerősség cd kandela cd
frekvencia f hertz Hz s-1 Heinrich Rudolf Hertz
gyorsulás a méter / másodperc a négyzeten m * s-2
hosszúság l méter m
hőáram Ψ watt W m2 * kg * s-3 James Watt
hőellenállás R kelvin / watt K / W m-2 * kg-1 * s3 * K
hőkapacitás C joule / kelvin J / K m2 * kg * s-2 * K-1
hővezetés G watt / kelvin W / K m2 * kg * s-3 * K-1
hullámhossz λ méter m hosszúság
idő t másodperc s
induktivitás L henry H m2 * kg * s-2 * A-2 Joseph Henry
információ h (bit)
információ byte 1 byte = 8 bit
konduktancia G siemens (mho) S m-2 * kg-1 * s3 * A2 Ernst Werner von Siemens
konduktivitás γ siemens / méter S / m m-3 * kg-1 * s3 * A2
körfrekvencia ω radián / másodperc rad / s s-1
látszólagos ellenállás |Z| ohm Ω rezisztencia Georg Simon Ohm
látszólagos teljesítmény S watt W teljesítmény James Watt
látszólagos vezetés |Y| siemens S konduktancia
lineáris hőtágulási együttható α 1 / kelvin 1 / K K-1
mágneses ellenállás Rm 1 / henry 1 / H reluktancia
mágneses feszültség Um amper A André-Marie Ampère
mágneses fluxus Φ weber Wb m2 * kg * s-2 * A-1 Wilhelm Eduard Weber
mágneses gerjesztés Θ amper A André-Marie Ampère
mágneses indukció B tesla T kg * s-2 * A-1 Nikola Tesla, Никола Тесла
mágneses térerősség H amper / méter A / m m-1 * A
mágneses vezetés Λ henry H permeancia Joseph Henry
mágnesezettség M amper / méter A / m m-1 * A
megvilágítás Ev lux lx m-2 * cd
modulációs sebesség baud Bd s-1, == szimbólum sebesség Jean-Maurice-Émile Baudot
mozgásmennyiség, impulzus p kilogramm-méter / másodperc kg * m / s m * kg * s-1
nyomás p pascal Pa m-1 * kg * s-2 Blaise Pascal
nyomás p bar 1 bar = 105 Pa
permeabilitás μ henry / méter H / m m * kg * s-2 * A-2
permeancia Λ henry H m2 * kg * s-2 * A-2 Joseph Henry
permittivitás ε farad / méter F / m m-3 * kg-1 * s4 * A2
reluktancia Rm 1 / henry 1 / H m-2 * kg-1 * s2 * A2
rezisztencia
elektromos ellenállás
R ohm Ω m2 * kg * s-3 * A-2 Georg Simon Ohm
rezisztivitás
fajlagos ellenállás
ρ ohmméter Ω * m m3 * kg * s-3 * A-2
síkszög radián rad 1
sebesség v méter / másodperc m / s m * s-1
sűrűség ρ kilogramm / köbméter kg / m3 m-3 * kg
szöggyorsulás α radián / másodperc a négyzeten rad / s2 s-2
szögsebesség ω radián / másodperc rad / s s-1
tehetetlenségi nyomaték J kilogramm-négyzetméter kg * m2 m2 * kg
tekercs menetszáma N 1
teljesítmény P watt W J / s = N * m / s = V * A = m2 * kg * s-3 James Watt
teljesítmény arány B bel 1 Alexander Graham Bell
terület A négyzetméter m2 m2
térfogat V köbméter m3 m3
térszög Ω szteradián sr 1
tömeg m kilogramm kg kg
törésmutató n 1

A 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről már NEM tartalmazza a megohm használatának előírását. Az ohmnak a mega prefixummal képezett többszöröse volt.