Mértékegység prefixek

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Mértékegységek bizonyos decimális és bináris többszörösei és törtrészei az egység neve elé illesztett prefixum (előtag) segítségével fejezhetők ki.

Például az alábbi táblázatból leolvasható, hogy
1 milliméter = 10-3 méter, azaz 1/1000-ed méter. Ugyanígy az
1 µF = 1 mikrofarad = 10-6F = 1/1000000 farad. Hasonlóan
2 kibibyte = 2*210 byte = 2048 byte.


Az alábbiakban ismertetett prefixumok közül az elektronika és informatika világában gyakrabban használtak sárga háttérszínnel vannak kiemelve.

Decimális SI-prefixumok:

Érték Neve Jele
10-24 yocto y
10-21 zepto z
10-18 atto a
10-15 femto f
10-12 pico p
10-9 nano n
10-6 micro µ
10-3 milli m
10-2 centi c
10-1 deci d
101 deka da
102 hecto h
103 kilo k
106 mega M
109 giga G
1012 tera T
1015 peta P
1018 exa E
1021 zetta Z
1024 yotta Y

A hekto, deka, deci és centi prefixumokat csak a hektoliter, dekagramm, deciméter, deciliter, centiméter, centigramm, centigray, centiliter mértékegységekkel kapcsolatban használjuk.

A 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről már NEM tartalmazza a megohm használatának előírását. Az ohmnak a mega prefixummal képezett többszöröse volt.

Bináris prefixumok

Az alábbi prefixumokat az informatikában használják. Értéke a 10 hatványa helyett a 10 megfelelő hatványát közelíti 2 hatványaként.

Érték Neve Jele
210 kibi Ki
220 mebi Mi
230 gibi Gi
240 tebi Ti
250 pebi Pi
260 exbi Ei
270 zebi Zi
280 yobi Yi