Segítség:Számoló

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Alapok

Alábbi számológép modul könnyedén beilleszthető az adott szócikkbe, ezzel segítve a leírt elméleti okfejtés könnyebb felhasználását. A képlet rész is az olvasó által futtában kedvére átírható, ezáltal segítve a további számításait. Illetve bármikor visszatérhet az olvasó a szerkesztő által beírt alap példához.

Szócikkbe illesztés
<szamolo sor=4 oszlop=25 szoveg="Téglalap &lt;b&gt;terület&lt;/b&gt;ének számolása" kozep>a_oldal=4;b_oldal=10;;terület=a_oldal*b_oldal;</szamolo>
és kinézete
Változtatható képlet
Eredmény
Téglalap területének számolása
ahol
 • sor: szövegmező látható sorainak száma (doboz magassága).
 • oszlop: szövegmező látható oszlopainak száma (bal doboz szélessége).
 • bal, kozep, jobb: képernyőn balra, jobbra, középre pozicionálás. Opcionális paraméter.
 • szoveg="amit aláírjunk": szöveges megjegyzés, \\ jellel lehet sort törni.
 • tartalom rész: változtatható képlet mező. Ha csak ';' áll magában, akkor üres sort hagyunk a jobb láthatóságért.
 • „Számol” gomb: aktualizálja a jobboldali eredményt a baloldali képlet alapján.
 • „Alaphelyzet” gomb: az eredeti példa képletét állítja vissza a bal oldali szöveges ablakba.

A baloldali ablakban a képlet tetszőlegesen változtatható. A „Számol” gomb megnyomásával a jobb oldali eredmény aktualizálódik.

További trükkök

Mértékegység prefixek használata
kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zetta, yotta
milli, mikro, nano, piko, femto, atto, zepto, yokto

használata a „* 10e-6” és hasonló formák helyett. Ügyeljünk, hogy a változó neveiben ne szerepeljenek ezek a részletek, mert egyelőre névhelyettesítéssel vannak előállítva az értékei.

Példa:

Változtatható képlet
Eredmény
feltétel ? kifejezés_igaz : kifejezés_hamis

Példa:

Változtatható képlet
Eredmény
Oktális és hexadecimális számok

Oktális számot kezdj 0-val, például 010 = 8; hexadecimális számot 0x-el, pl. 0x10 = 16.

Változónév

JavaScript kulcsszó ( például do ) nem lehet változónév.

Konstansok

 • pi:
 • c0: fénysebesség (hullámhossz számításhoz)
 • mu0: vákuum permeabilitása (induktivitás számításhoz)
 • e0: vákuum permittivitása (kapacitás számoláshoz)

Függvények

 • negyzet(), gyok() - négyzetre emelés és négyzetgyök vonás ( sqr() és sqrt() is használható )
 • sin(), cos(), tan(), ctg() - fokban értendő paraméterrel
 • atan() - eredménye fokban értendő
 • ln(), exp() - természetes alapú logaritmus (2,71) és exponenciális függvény (2,71x)
 • log10(), exp10() - tízes alapú logaritmus és exponenciális függvény (10x)
 • log2(), exp2() - kettes alapú logaritmus és exponenciális függvény (2x)
 • abs() - abszolutérték
Rádióamatőr célú függvények
 • dBm(), dBmW() - 50 ohmon mért feszültségből dBmW értéket ad vissza.
 • dBuV() - 50 ohmon mért feszültségből dBµV értéket ad vissza.
 • S_RH() - 50 ohmon mért feszültségből S értéket ad RH tartományra (S5 = 10 dBμV = -97 dBm).
 • S_URH() - 50 ohmon mért feszültségből S értéket ad URH tartományra (S5 = -10 dBμV = -117 dBm).

Műveletek komplex számokkal

A komplex számok például olyan áramkör számításánál kerülnek elő, amely ellenálláson kívül induktivitást és/vagy kondenzátort is tartalmaz. Ahol komplex számokkal való számolásra van szükség, ott az alábbi számoló modul illeszthető be.

Szócikkbe illesztése
<komplex sor=6 oszlop=35>z1= 300 - 4,2 kiloj;z2 = 2,2 kilo + 422,1 millij;;z=z1+z2;Zabs=abs(z);Zfok=atan(z);</komplex>
Változtatható képlet
Eredmény
Konstansok
 • pi
 • c0
 • mu0
 • e0
Műveletek
 • + - * /
 • sin(), cos(), tan() - fokban
 • exp_j(fok) = ej fok - vektor szög, fokban ( = cos(fok) + j sin(fok) )
 • atan(komplex) - vektor szög, fokban
 • abs(komplex) - vektor hossz
 • komplex.real - komplex szám valós része
 • komplex.imag - komplex szám képzetes része
 • komplex.conjugate() - komplex szám konjugáltja ( 3 + 4j ==> 3 - 4j)


A komplex számoló kevesebb függvényt tartalmaz, mint a csak valós számokkal műveletet végző számoló, így csak akkor érdemes használni a komplex számolót, ha ténylegesen komplex számokkal várható a számolás.