QTH számoló program C

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

C forrásnyelvű függvénykészlet

 • földrajzi koordináták és QTH lokátor oda-vissza konvertálására,
 • földrajzi koordináták ás APRS formátum oda-vissza konvertálására,
 • távolság és irány számolására.
 /* ul.h */
 /* gg630504 */

#define _dEarthr  6371200.0      /* Föld sugara m */
#define cchAprsLim 19          /* APRS mező hossza chEos-sal */
#define cchUlLim  9          /* UL mező hossza chEos-sal */
#define chEos      '\0'      /* szöveg vége karakter */
#define DegFromRad ( 180.0/M_PI )
#define dEps      1.0e-100
#define RadFromSec ( M_PI/648000.0 )
#define rFail      ( -2)     /* sikertelen */
#define rSucced     0       /* sikeres */

typedef double           _A; /* szög     rad radián  qte */
typedef double           _D; /* távolság   m méter    qrb */
typedef double           D;  /* duplapontos           */
typedef signed     int     R;  /* visszatérési kód        */
typedef signed     int     W;  /* előjeles egész         */
typedef signed  long int     LW; /* előjeles hosszú egész      */
typedef unsigned    char    CH; /* karakter            */
typedef unsigned    char    F;  /* logikai             */
typedef unsigned    char   * SZ; /* szöveg chEos-sal        */
typedef unsigned    int     U;  /* előjel nélküli egész      */
typedef unsigned long int     LU; /* előjel nélküli hosszú egész   */

typedef struct   {
 W         wSig; /* előjel  -1 0 1 */
 LU        luDeg; /* fok    0 ... */
 U         uMin; /* perc   0..60 */
 U         uSec; /* másodperc 0..60 */
 }         _DMS;

typedef struct   {
 W         wSig; /* előjel  -1 0 1 */
 LU        luDeg; /* fok    0 ... */
 D         dMin; /* perc   0.0 ...*/
 }         _DM;

typedef struct   {
 _A        _aLon;   /* hosszúság + kelet; - nyugat */
 _A        _aLat;   /* szélesség + észak; - dél  */
 }         _GEOA;   /* földrajzi koordináták radiánban */

typedef struct   {
 _DMS       _dmsLon;   /* hosszúság */
 _DMS       _dmsLat;   /* szélesség */
 }         _GEODMS;   /* földrajzi koordináták */

typedef struct   {
 _DM        _dmLon;   /* hosszúság */
 _DM        _dmLat;   /* szélesség */
 }         _GEODM;   /* földrajzi koordináták */

typedef struct   {      /* UL koordináták */
 _GEOA       _geoaMp[4]; /* sarkok: dny, dk, ény, ék */
 _GEOA       _geoa;   /* középpont */
 }         _GEOAUL0;

typedef struct   {
 CH        chType; /* ' ' 'a' 'u' */
 _GEOA *     p_geoa;

 CH        szAprs[cchAprsLim]; /* ellenőrzött APRS */
 R         rAprs;     /* ellenőrzés eredménye */
 _GEOA       _geoaAprs;   /* koordináták */

 CH        szUl[cchUlLim]; /* ellenőrzött UL */
 W         wUl;      /* UL ellenőrzés eredménye */
 _GEOAUL0     _geoaulMp[4];  /* koordináták klf pontossággal */
 }         _GEOX;

typedef _DM *   P_DM;
typedef _DMS *   P_DMS;
typedef _GEOA *  P_GEOA;
typedef _GEOX *  P_GEOX;
typedef _GEODM *  P_GEODM;
typedef _GEODMS * P_GEODMS;

 /* szög átszámolás */
_A         _AFromPdm( P_DM );
_A         _AFromPdms( P_DMS );
P_DM        PdmAdjPdmF( P_DM, F );
P_DM        PdmFromPdmA( P_DM, _A );
P_DM        PdmFromPdmPdms( P_DM, P_DMS );
P_DMS       PdmsAdjPdmsF( P_DMS, F );
P_DMS       PdmsFromPdmsA( P_DMS, _A );
P_DMS       PdmsFromPdmsPdm( P_DMS, P_DM );

 /* QRB - Földrajzi távolság */
_D         _DQrbPgeoaPgeoa( P_GEOA, P_GEOA );

 /* QTE - Földrajzi irány */
_A         _AQtePgeoaPgeoa( P_GEOA, P_GEOA );

 /* UL */
SZ         SzUlSzPgeoa( SZ, P_GEOA );

 /* APRS */
SZ         SzAprsSzPgeoa( SZ, P_GEOA );

 /* UL & APRS */
R         RFromPgeoxSz( P_GEOX, SZ );
R         RPosPgeox2( P_GEOX, P_GEOX );
 /* ul.c */
 /* gg630504 */

#include <math.h>
#include <stdio.h>

#include "ul.h"

 /*--------------------------------------------------------------------*/
 /* APRS formátumú koordináták <- radián
  ddmm.mmN/dddmm.mmE
  012345678901234567
 */

SZ         SzAprsSzPgeoa( sz_, pgeo_ )
 SZ        sz_;  /* ki; APRS; cchAprsLim hosszú */
 P_GEOA      pgeo_; /* be; radián */

 {
 W         wSig;
 D         dDeg;
 D         dMin;
 D         dFloor;
 CH        szDeg[12];
 CH        szMin[12];
 _A        a;

 a = pgeo_->_aLat;

 if( a<0.0 )
   {
   a = -a;
   wSig = 1;
   }
 else wSig = 0;

 dDeg = DegFromRad * a;
 dFloor = floor(dDeg);
 dMin = (dDeg-dFloor)*60.0;
 dDeg = dFloor;
 sprintf( szMin, "%05.2lf", dMin );
 if( szMin[0]=='6' )
   {
   dMin = 0.0;
   dDeg += 1.0;
   sprintf( szMin, "%05.2lf", dMin );
   }
 sprintf( szDeg, "%02.0lf", dDeg );
 sprintf( sz_, "%s%s%s/", szDeg, szMin, wSig ? "S" : "N" );

 a = pgeo_->_aLon;

 if( a<0.0 )
   {
   a = -a;
   wSig = 1;
   }
 else wSig = 0;

 dDeg = DegFromRad * a;
 dFloor = floor(dDeg);
 dMin = (dDeg-dFloor)*60.0;
 dDeg = dFloor;
 sprintf( szMin, "%05.2lf", dMin );
 if( szMin[0]=='6' )
   {
   dMin = 0.0;
   dDeg += 1.0;
   sprintf( szMin, "%05.2lf", dMin );
   }
 sprintf( szDeg, "%03.0lf", dDeg );
 sprintf( sz_+9, "%s%s%s", szDeg, szMin, wSig ? "W" : "E" );

 return( sz_ );
 }

 /*--------------------------------------------------------------------*/
 /* radián <- fok, tizedes perc */

_A         _AFromPdm( p_ )
 P_DM       p_; /* be; fok, tizedes perc */

 {
 _A        a;

 a = p_->luDeg*(M_PI/180.0);
 a += p_->dMin*(M_PI/10800.0);
 return( p_->wSig>=0 ? a : -a );
 }

 /*--------------------------------------------------------------------*/
 /* radián <- fok, perc, másodperc */

_A         _AFromPdms( p_ )
 P_DMS       p_; /* be; fok, perc, másodperc */

 {
 _A        a;

 a = p_->luDeg*(M_PI/180.0);
 a += p_->uMin*(M_PI/10800.0);
 a += p_->uSec*(M_PI/648000.0);
 return( p_->wSig>=0 ? a : -a );
 }

 /*--------------------------------------------------------------------*/
 /* fok, tizedes perc <- radián */

P_DM        PdmFromPdmA( p_, a_ )
 P_DM       p_; /* ki; fok, tizedes perc */
 _A        a_; /* be; radián */

 {
 D         dDeg;
 D         dMin;

 if( a_<0.0 )
   {
   p_->wSig = -1;
   a_ = -a_;
   }
 else if( a_>0.0 )
      p_->wSig = 1;
   else p_->wSig = 0;

 dDeg = a_*180.0/M_PI;
 dMin = modf( dDeg, &dDeg );
 p_->luDeg = dDeg;
 p_->dMin = dMin*60.0;
 return( p_ );
 }

 /*--------------------------------------------------------------------*/
 /* fok, perc, másodperc <- radián */

P_DMS       PdmsFromPdmsA( p_, a_ )
 P_DMS       p_; /* ki; fok, perc, másodperc */
 _A        a_; /* be; radián */

 {
 D         dDeg;
 D         dMin;
 D         dSec;

 if( a_<0.0 )
   {
   p_->wSig = -1;
   a_ = -a_;
   }
 else if( a_>0.0 )
      p_->wSig = 1;
   else p_->wSig = 0;

 dDeg = a_*180.0/M_PI;
 dMin = modf( dDeg, &dDeg );
 p_->luDeg = dDeg;
 dMin *= 60.0;
 dSec = modf( dMin, &dMin );
 p_->uMin = dMin;
 dSec *= 60.0;
 modf( dSec, &dSec );
 p_->uSec = dSec;
 return( p_ );
 }

 /*--------------------------------------------------------------------*/
 /* fok, perc, másodperc <- fok, tizedes perc */

P_DMS       PdmsFromPdmsPdm( pdms_, pdm_ )
 P_DMS       pdms_; /* ki; fok, perc, másodperc */
 P_DM       pdm_; /* be; fok, tizedes perc */

 {
 D         dMin;
 D         dSec;

 pdms_->wSig = pdm_->wSig;
 pdms_->luDeg = pdm_->luDeg;
 dSec = modf( pdm_->dMin, &dMin );
 pdms_->uMin = dMin;
 dSec *= 60.0;
 modf( dSec, &dSec );
 pdms_->uSec = dSec;
 return( pdms_ );
 }

 /*--------------------------------------------------------------------*/
 /* fok, tizedes perc <- fok, perc, másodperc */

P_DM        PdmFromPdmPdms( pdm_, pdms_ )
 P_DM       pdm_; /* ki; fok, tizedes perc */
 P_DMS       pdms_; /* be; fok, perc, másodperc */

 {
 pdm_->wSig = pdms_->wSig;
 pdm_->luDeg = pdms_->luDeg;
 pdm_->dMin = pdms_->uMin + pdms_->uSec/60.0;
 return( pdm_ );
 }

 /*--------------------------------------------------------------------*/
 /* fok, tizedes percet állít
  f_: fFalse -> -360 .. +360
  f_: fTrue ->  0 .. +360 közé */

P_DM        PdmAdjPdmF( pdm_, f_ )
 P_DM       pdm_; /* be&ki: fok, tizedes perc */
 F         f_;  /* be; */

 {
 LU        luDeg;
 D         dMin;

 luDeg = pdm_->luDeg;
 dMin  = fabs(pdm_->dMin);

 luDeg = luDeg+(dMin / 3600.0);
 luDeg %= 360l;
 dMin  = fmod( dMin, 3600.0 );
 if( dMin<dEps )
   dMin = 0.0;

 if( f_ && pdm_->wSig<0 )
   {
   if( dMin==0.0 )
      {
      if( luDeg>0l )
        luDeg = 360l - luDeg;
      }
   else {
      dMin  = 60.0-dMin;
      if( dMin<dEps )
        dMin = 0.0;
      luDeg = 359l-luDeg;
      }
   }

 if( luDeg!=0 || dMin>0.0 )
   {
   if( !f_ )
      pdm_->wSig = 1;
   }
 else pdm_->wSig = 0;

 pdm_->luDeg = luDeg;
 pdm_->dMin = dMin;

 return( pdm_ );
 }

 /*--------------------------------------------------------------------*/
 /* fok, perc, másodpercet állít
  f_: fFalse -> -360 .. +360
  f_: fTrue ->  0 .. +360 közé */

P_DMS       PdmsAdjPdmsF( pdms_, f_ )
 P_DMS       pdms_; /* be&ki; fok, perc, másodperc */
 F         f_;  /* be; */

 {
 LU        luDeg;
 LU        luMin;
 LU        luSec;

 luSec = ((pdms_->luDeg%360l)*3600l+(LU)pdms_->uMin*60l+(LU)pdms_->uSec)%1296000l;

 if( f_ && pdms_->wSig<0 )
   {
   luSec = 1296000l-luSec;
   luSec %= 1296000l;
   }

 luDeg = luSec / 3600l;
 luSec %= 3600l;
 luMin = luSec / 60l;
 luSec %= 60l;

 if( luDeg!=0 || luMin!=0 || luSec!=0 )
   {
   if( !f_ )
      pdms_->wSig = 1;
   }
 else pdms_->wSig = 0;

 pdms_->luDeg = luDeg;
 pdms_->uMin = (U)luMin;
 pdms_->uSec = (U)luSec;

 return( pdms_ );
 }

 /*-------------------------------------------------------------------*/
 /* segédtáblázat UL típusú szöveg karaktereinek ellenőrzéséhez */

#define bbUlDig 0x01
#define bbUlar 0x10
#define bbUlAR 0x20
#define bbUlax 0x40
#define bbUlAX 0x80

CH         bbUlMp[] = {
/* 00 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 08 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 10 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 18 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 20 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 28 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 30 */ 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
/* 38 */ 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 40 */ 0x00, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0,
/* 48 */ 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0,
/* 50 */ 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80,
/* 58 */ 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 60 */ 0x00, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50,
/* 68 */ 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50,
/* 70 */ 0x50, 0x50, 0x50, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,
/* 78 */ 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 80 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 88 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 90 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* 98 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* a0 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* a8 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* b0 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* b8 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* c0 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* c8 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* d0 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* d8 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* e0 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* e8 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* f0 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
/* f8 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };

 /*-------------------------------------------------------------------*/
 /* Radiános koordináták ( GEOX ) <- UL vagy APRS szöveg

  p_->chType
  'u'             UL típusú szöveg volt
  'a'             APRS típusú szöveg volt
  ' '             hibás bemenő adat

  p_->wUl           UL pontossága
  3              RR99XX99
  2              RR99XX??
  1              RR99????
  0              RR??????
  -1              ????????
 */

R         RFromPgeoxSz( p_, sz_ )
 P_GEOX      p_; /* ki; típus, radiános koordináták, stb. */
 SZ        sz_; /* be; UL vagy APRS szöveg */

 {
 _GEOAUL0 *    pgeo;
 CH        ch0;
 CH        ch1;
 CH        ch;
 LW        lw0;
 LW        lw1;
 LW        lw;
 LW        lwc;

 /* UL szerinti ellenőrzés --------------------------------------------*/
 ch0 = sz_[0];
 ch1 = sz_[1];

 if( bbUlMp[ch0] & bbUlar )
   ch0 -= 'a'-'A';
 else if( !(bbUlMp[ch0] & bbUlAR) )
      { p_->wUl = -1; goto L0; }

 if( bbUlMp[ch1] & bbUlar )
   ch1 -= 'a'-'A';
 else if( !(bbUlMp[ch1] & bbUlAR) )
      { p_->wUl = -1; goto L0; }

 p_->szUl[0] = ch0;
 p_->szUl[1] = ch1;

 ch0 = sz_[2];
 ch1 = sz_[3];

 if( !(bbUlMp[ch0] & bbUlDig) )
   { p_->wUl = 0; goto L1; }

 if( !(bbUlMp[ch1] & bbUlDig) )
   { p_->wUl = 0; goto L1; }

 p_->szUl[2] = ch0;
 p_->szUl[3] = ch1;

 ch0 = sz_[4];
 ch1 = sz_[5];

 if( bbUlMp[ch0] & bbUlax )
   ch0 -= 'a'-'A';
 else if( !(bbUlMp[ch0] & bbUlAX) )
      { p_->wUl = 1; goto L2; }

 if( bbUlMp[ch1] & bbUlax )
   ch1 -= 'a'-'A';
 else if( !(bbUlMp[ch1] & bbUlAX) )
      { p_->wUl = 1; goto L2; }

 p_->szUl[4] = ch0;
 p_->szUl[5] = ch1;

 ch0 = sz_[6];
 ch1 = sz_[7];

 if( !(bbUlMp[ch0] & bbUlDig) )
   { p_->wUl = 2; goto L3; }

 if( !(bbUlMp[ch1] & bbUlDig) )
   { p_->wUl = 2; goto L3; }

 p_->szUl[6] = ch0;
 p_->szUl[7] = ch1;
 p_->wUl = 3; goto L4;

 L0: p_->szUl[0] = p_->szUl[1] = '?';
 L1: p_->szUl[2] = p_->szUl[3] = '?';
 L2: p_->szUl[4] = p_->szUl[5] = '?';
 L3: p_->szUl[6] = p_->szUl[7] = '?';
 L4: p_->szUl[8] = chEos;

 if( p_->wUl>=0 )
   { /* geoa <- UL konvertálás -------------------------------------*/
   if( p_->wUl >= 0 )
      {
      pgeo = &p_->_geoaulMp[0];
      lw0 = 72000l*(p_->szUl[0]-'A') - 648000l;
      lw1 = lw0+72000l;
      lwc = lw0+36000l;
      pgeo->_geoaMp[0]._aLon = pgeo->_geoaMp[2]._aLon = RadFromSec*lw0;
      pgeo->_geoaMp[1]._aLon = pgeo->_geoaMp[3]._aLon = RadFromSec*lw1;
      pgeo->_geoa._aLon = RadFromSec*lwc;
      lw0 = 36000l*(p_->szUl[1]-'A') - 324000l;
      lw1 = lw0+36000l;
      lwc = lw0+18000l;
      pgeo->_geoaMp[0]._aLat = pgeo->_geoaMp[1]._aLat = RadFromSec*lw0;
      pgeo->_geoaMp[2]._aLat = pgeo->_geoaMp[3]._aLat = RadFromSec*lw1;
      pgeo->_geoa._aLat = RadFromSec*lwc;
      }
   if( p_->wUl >= 1 )
      {
      pgeo = &p_->_geoaulMp[1];
      lw0 = 72000l*(p_->szUl[0]-'A')+ 7200l*(p_->szUl[2]-'0') - 648000l;
      lw1 = lw0+7200l;
      lwc = lw0+3600l;
      pgeo->_geoaMp[0]._aLon = pgeo->_geoaMp[2]._aLon = RadFromSec*lw0;
      pgeo->_geoaMp[1]._aLon = pgeo->_geoaMp[3]._aLon = RadFromSec*lw1;
      pgeo->_geoa._aLon = RadFromSec*lwc;
      lw0 = 36000l*(p_->szUl[1]-'A')+ 3600l*(p_->szUl[3]-'0') - 324000l;
      lw1 = lw0+3600l;
      lwc = lw0+1800l;
      pgeo->_geoaMp[0]._aLat = pgeo->_geoaMp[1]._aLat = RadFromSec*lw0;
      pgeo->_geoaMp[2]._aLat = pgeo->_geoaMp[3]._aLat = RadFromSec*lw1;
      pgeo->_geoa._aLat = RadFromSec*lwc;
      }
   if( p_->wUl >= 2 )
      {
      pgeo = &p_->_geoaulMp[2];
      lw0 = 72000l*(p_->szUl[0]-'A')+ 7200l*(p_->szUl[2]-'0')+
         300l*(p_->szUl[4]-'A')- 648000l;
      lw1 = lw0+300l;
      lwc = lw0+150l;
      pgeo->_geoaMp[0]._aLon = pgeo->_geoaMp[2]._aLon = RadFromSec*lw0;
      pgeo->_geoaMp[1]._aLon = pgeo->_geoaMp[3]._aLon = RadFromSec*lw1;
      pgeo->_geoa._aLon = RadFromSec*lwc;
      lw0 = 36000l*(p_->szUl[1]-'A')+ 3600l*(p_->szUl[3]-'0')+ 
         150l*(p_->szUl[5]-'A') - 324000l;
      lw1 = lw0+150l;
      lwc = lw0+75l;
      pgeo->_geoaMp[0]._aLat = pgeo->_geoaMp[1]._aLat = RadFromSec*lw0;
      pgeo->_geoaMp[2]._aLat = pgeo->_geoaMp[3]._aLat = RadFromSec*lw1;
      pgeo->_geoa._aLat = RadFromSec*lwc;
      }
   if( p_->wUl >= 3 )
      {
      pgeo = &p_->_geoaulMp[3];
      lw0 = 72000l*(p_->szUl[0]-'A')+ 7200l*(p_->szUl[2]-'0')+ 
         300l*(p_->szUl[4]-'A')+ 30l*(p_->szUl[6]-'0')- 648000l;
      lw1 = lw0+30l;
      lwc = lw0+15l;
      pgeo->_geoaMp[0]._aLon = pgeo->_geoaMp[2]._aLon = RadFromSec*lw0;
      pgeo->_geoaMp[1]._aLon = pgeo->_geoaMp[3]._aLon = RadFromSec*lw1;
      pgeo->_geoa._aLon = RadFromSec*lwc;
      lw0 = 36000l*(p_->szUl[1]-'A')+ 3600l*(p_->szUl[3]-'0')+ 
         150l*(p_->szUl[5]-'A')+ 15l*(p_->szUl[7]-'0') - 324000l;
      lw1 = lw0+15l;
      lwc = lw0+7l;
      pgeo->_geoaMp[0]._aLat = pgeo->_geoaMp[1]._aLat = RadFromSec*lw0;
      pgeo->_geoaMp[2]._aLat = pgeo->_geoaMp[3]._aLat = RadFromSec*lw1;
      pgeo->_geoa._aLat = RadFromSec*(lwc+0.5);
      }
   p_->chType = 'u';
   p_->p_geoa = &p_->_geoaulMp[p_->wUl]._geoa;
   return( rSucced );
   }

 /* APRS szerinti ellenőrzés ------------------------------------------*/
 p_->rAprs = rSucced;
 ch = sz_[ 0]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[ 0] = ch;
 ch = sz_[ 1]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[ 1] = ch;
 ch = sz_[ 2]; if( ch< '0' || ch> '5' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[ 2] = ch;
 ch = sz_[ 3]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[ 3] = ch;
 ch = sz_[ 4]; if( ch!='.'      )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[ 4] = ch;
 ch = sz_[ 5]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[ 5] = ch;
 ch = sz_[ 6]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[ 6] = ch;
 /* max. 90 00 00 */
 if( sz_[0]=='9' )
   {
   if( sz_[1]!='0' || sz_[2]!='0' || sz_[3]!='0' || sz_[5]!='0' || sz_[6]!='0' )
      p_->rAprs = rFail;
   }
 ch = sz_[ 7]; if( ch=='n'      )    ch = 'N'; else
         if( ch=='s'      )    ch = 'S'; else
         if( ch!='N' && ch!='S' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[ 7] = ch;
 ch = sz_[ 8]; if( ch=='\\'      )    ch = '/'; else
         if( ch!='/'      )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[ 8] = ch;
 ch = sz_[ 9]; if( ch< '0' || ch> '1' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[ 9] = ch;
 ch = sz_[10]; if( ch< '0' || ch> '8' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[10] = ch;
 ch = sz_[11]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[11] = ch;
 ch = sz_[12]; if( ch< '0' || ch> '5' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[12] = ch;
 ch = sz_[13]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[13] = ch;
 ch = sz_[14]; if( ch!='.'      )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[14] = ch;
 ch = sz_[15]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[15] = ch;
 ch = sz_[16]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[16] = ch;
 /* max 180 00 00 */
 if( sz_[9]=='1' && sz_[10]=='8' )
   {
   if( sz_[11]!='0' || sz_[12]!='0' || sz_[12]!='0' ||
     sz_[15]!='0' || sz_[16]!='0' )
      p_->rAprs = rFail;
   }
 ch = sz_[17]; if( ch=='e'      )    ch = 'E'; else
         if( ch=='w'      )    ch = 'W'; else
         if( ch!='E' && ch!='W' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
 p_->szAprs[17] = ch;


 p_->szAprs[18] = chEos;

 if( p_->rAprs == rSucced )
   { /* geoa <- APRS konvertálás -----------------------------------*/
   lw =   10l *(p_->szAprs[ 0]-'0')+ (p_->szAprs[ 1]-'0');
   lw *= 6000;
   lw +=  1000l *(p_->szAprs[ 2]-'0')+ 100l *(p_->szAprs[ 3]-'0')+ 
       10l *(p_->szAprs[ 5]-'0')+ (p_->szAprs[ 6]-'0');
   if( p_->szAprs[7] !='N' )
      lw = -lw;
   p_->_geoaAprs._aLat = lw*(M_PI/1080000.0);
   lw = 100l *(p_->szAprs[ 9]-'0')+ 10l *(p_->szAprs[10]-'0')+(p_->szAprs[11]-'0');
   lw *= 6000;
   lw += 1000l *(p_->szAprs[12]-'0')+ 100l *(p_->szAprs[13]-'0')+ 
      10l *(p_->szAprs[15]-'0')+ (p_->szAprs[16]-'0');
   if( p_->szAprs[17] !='E' )
      lw = -lw;
   p_->_geoaAprs._aLon = lw*(M_PI/1080000.0);
   p_->chType = 'a';
   p_->p_geoa = &p_->_geoaAprs;
   return( rSucced );
   }

 p_->chType = ' ';
 return( rFail );
 }

 /* -------------------------------------------------------------------
  Távolság és irányszámoláshoz
  geox formátumból összeválogat koordinátákat,
  hogy azonos pontosságúak legyenek.
  Előtte: 2*RFromPgeoaxSz() kell.
  ki; p0_->p_geoa, p1_->p_geoa
 */

R         RPosPgeox2( p0_, p1_ )
 P_GEOX      p0_; /* be&ki; */
 P_GEOX      p1_; /* be&ki; */

 {
 W         w;

 switch( p0_->chType ) {
 case 'a':
   switch( p1_->chType ) {
   case 'a':
      p0_->p_geoa = &p0_->_geoaAprs;
      p1_->p_geoa = &p1_->_geoaAprs;
      break;
   case 'u':
      p0_->p_geoa = &p0_->_geoaAprs;
      p1_->p_geoa = &p1_->_geoaulMp[p1_->wUl]._geoa;
      break;
   default: return( rFail );
   }
   break;
 case 'u':
   switch( p1_->chType ) {
   case 'a':
      p0_->p_geoa = &p0_->_geoaulMp[p0_->wUl]._geoa;
      p1_->p_geoa = &p1_->_geoaAprs;
      break;
   case 'u': /* közös pontosság */
      w = p0_->wUl;
      if( p1_->wUl<w )
        w = p1_->wUl;
      p0_->p_geoa = &p0_->_geoaulMp[w]._geoa;
      p1_->p_geoa = &p1_->_geoaulMp[w]._geoa;
      break;
   default: return( rFail );
   }
   break;
 default: return( rFail );
   }

 return( rSucced );
 }

 /*--------------------------------------------------------------------*/
 /* QRB <- radiános koordináták
  ki; távolság: méter */

_D         _DQrbPgeoaPgeoa( pgeo0_, pgeo1_ )
 P_GEOA      pgeo0_; /* be; radiános koordináták */
 P_GEOA      pgeo1_; /* be; radiános koordináták */

 {
 return acos ( sin(pgeo0_->_aLat) * sin(pgeo1_->_aLat) +
        cos(pgeo0_->_aLat) * cos(pgeo1_->_aLat) *
        cos(pgeo1_->_aLon-pgeo0_->_aLon) ) * _dEarthr;
 }

 /*--------------------------------------------------------------------*/
 /* QTE <- radiános koordináták
  ki; irány: radián */

_A         _AQtePgeoaPgeoa( pgeo0_, pgeo1_ )
 P_GEOA      pgeo0_; /* be; saját radiános koordináták */
 P_GEOA      pgeo1_; /* be; másik radiános koordináták */

 {
 _A        _aLonD;
 double      dTmp0;
 double      dTmp1;

 _aLonD = pgeo1_->_aLon - pgeo0_->_aLon;

 if( _aLonD <= -M_PI )
   _aLonD += 2.0*M_PI;

 dTmp0 = tan(pgeo1_->_aLat) * cos(pgeo0_->_aLat) -
     sin(pgeo0_->_aLat) * cos(_aLonD);

 if( fabs( dTmp0 ) < dEps )
   return 0.0;

 dTmp1 = fabs(atan( sin(_aLonD)/dTmp0 ));

 if( dTmp0<0.0 )
   dTmp1 = M_PI - dTmp1;

 if( _aLonD<0.0 )
   dTmp1 = (2.0*M_PI) - dTmp1;

 return( dTmp1 );
 }

 /*--------------------------------------------------------------------*/
 /* UL formátumú koordináták <- radián */

SZ         SzUlSzPgeoa( szul_, pgeo_ )
 SZ        szul_; /* ki; UL; cchUlLim hosszú */
 P_GEOA      pgeo_; /* be; radián */

 {
 LW        lw;

 lw = (648000.0/M_PI)*pgeo_->_aLon+648000.5;
 lw %= 1296000l;
 szul_[0] = 'A' + (CH)( lw / 72000l );
 lw %= 72000l;
 szul_[2] = '0' + (CH)( lw / 7200l );
 lw %= 7200l;
 szul_[4] = 'A' + (CH)( lw / 300l );
 lw %= 300;
 szul_[6] = '0' + (CH)( lw / 30l );

 lw = (648000.0/M_PI)*pgeo_->_aLat+ 324000.5;
 lw %= 1296000l;
 szul_[1] = 'A' + (CH)( lw / 36000l );
 lw %= 36000l;
 szul_[3] = '0' + (CH)( lw / 3600l );
 lw %= 3600l;
 szul_[5] = 'A' + (CH)( lw / 150l );
 lw %= 150;
 szul_[7] = '0' + (CH)( lw / 15l );

 szul_[8] = chEos;
 return( szul_ );
 }

Példaprogram: a paraméterként megadott két QTH lokátorból és/vagy APRS koordinátából távolságot és irányt számol.

 /* main.c */
 /* gg630504 */

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "ul.h"

typedef SZ    * PSZ;

_GEOX       _geoxMp[2];

R cdecl      main( cv_, pszv_, psze_ )
 W         cv_;
 PSZ        pszv_; /* két QTH lokátor és/vagy APRS koordináta */
 PSZ        psze_;

 {
 /* Ellenőrzések és konvertálások */
 if( cv_>=3 &&
   RFromPgeoxSz( &_geoxMp[0], pszv_[1] )==rSucced &&
   RFromPgeoxSz( &_geoxMp[1], pszv_[2] )==rSucced
   )
   {
   RPosPgeox2( &_geoxMp[0], &_geoxMp[1] ); /* azonos pontosság */
   fprintf( stdout, "QRB %f km\n",
       _DQrbPgeoaPgeoa( _geoxMp[0].p_geoa, _geoxMp[1].p_geoa )/1000.0 );
   fprintf( stdout, "QTE %f fok\n",
       DegFromRad*_AQtePgeoaPgeoa( _geoxMp[0].p_geoa, _geoxMp[1].p_geoa ) );
   }
 else fputs( "Hiba.\n", stdout );

 return( 0 );
 }