Mágneses mező

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az elektromágneses jelenségeket két csoportba szokás sorolni. Az elektromos és mágneses jelenségekre. A mágneses jelenségeket mágneses tér, vagy mező elképzelése alapján lehet magyarázni.

A mágneses mező a mozgó töltéshordozókra vonatkozó erőhatással jellemezhető. Ennek során a töltéshordozó kinetikus energiája nem változik. Az elektromos térhez hasonlóan a mágneses tér is leírható vákumban egy vektortérrel, amit mágneses indukciónak (B vektor) neveznek. E tér meghatározása azon alapul, hogy a mágneses térben v sebességgel haladó pontszerü töltésre erő hat.

[math] \textbf{F}=q \textbf{E}+q(\textbf{v} \times \textbf{B})[/math]

A jobb oldal első tagja ismerős, ez az erő hat a pontszerü töltésre az elektromos tér hatására. A második tag az az erő, mely a mágneses tér hatására jön létre. Ez az erő a mozgó töltés pályájára merőlegesen hat, ezért valóban nem tudja módosítani az elemi töltés kinetikus energiáját. Más szavakkal, a mágneses mezőt nem lehet töltéssel rendelkező részecske gyorsítására használni, csak a pályáját lehet módosítani. Például egy TV képcsőben lehet eltérítést végezni a mágneses térrel, de a gyorsításhoz mégis nagyfeszültséget kell alkalmazni. A természetben sok olyan anyag fordul elő, melyek megváltoztatják a mágneses indukciót. Hasonlóan az elektromos térerő megváltozásához a dielektrikum dielektromos állandója miatt, a mágneses térerősség is megváltozik a közeg úgynevezett mágneses permeabilitása miatt:

[math]B=\mu_0 \mu_r H[/math].

ahol [math]\mu=4\pi 10^{-7}=1.257 \cdot 10^{-6} \frac{H}{m}[/math]. B a mágneses indukció, H a mágneses térerő.

Az SI rendszerben [math]B=\left[\frac{Vs}{m^2}\right][/math], [math]H=\left[\frac{A}{m}\right][/math].

Ha feltételezzük, hogy a mágneses tér megváltozik, akkor a töltéshordozók elmozdulhatnak, és emiatt az elektromos térerőt megváltoztatják. A mágneses tér változása tehát megváltoztatja az elektromos teret. Ha az elektromos és mágneses tér is változik, elektromágneses térről beszélünk. Amikor egy antenna huzalban gyorsuló mozgásra kényszerítünk töltéshordozókat, az elektromos térerősség és mágneses térerősség egyaránt változni fog az antennát köznyező közeg dielektromos állandójának illetve permeabilitásának megfelelően. Az antenna elektromágneses teret gerjeszt.