HA-VHF-UHF-SHF

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Nemzetközi ultrarövid-hullámú rádióforgalmi verseny (HA – VHF, UHF, SHF)

Az alábbi kiírás a hazai versenyzőkre vonatkozik.

Rendezője
Magyar Rádióamatőr Szövetség megbízásából a Magyar Rádióamatőr Szövetség Versenybizottsága.
Célja
a hagyományos rádióamatőr barátság ápolása a magyar és külföldi rádióamatőrök között, a hazai rádióamatőrök jó hírének erősítése, technikai színvonaluk és tudásuk bizonyítása, fejlesztése, a rádióamatőr diplomák megszerzésének elősegítése, minősítési pontok megszerzésének biztosítása.
Ideje
minden év júniusának 1. teljes hétvégéjén, szombaton 14:00 UT-tól vasárnap 14:00 UT-ig.
Résztvevők
minden érvényes adóengedéllyel rendelkező hazai illetve hazánkban tartózkodó külföldi rádióamatőr (egykezelős) és rádióamatőr verseny-csapat (többkezelős), aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja.
Nevezés
A rádióforgalmi versenyszabályzatban leírtak szerint.

Nem kell nevezniük azon rádióamatőröknek, akik nem tagjai a Magyar Rádióamatőr Szövetség valamely tagegyesületének Ide tartozik a hazánkban tartózkodó külföldi rádióamatőr is. Ők a „nyílt” (meghívásos) kategóriában vehetnek részt a versenyben, és abban kerülnek értékelésre.

Kategóriák

Single-Op 2M Multi-Op 2m
Single-Op 70cm Multi-Op 70cm
Single-Op 23cm Multi-Op 23cm
Single-Op All Multi-Op All
Open

Open: regisztrációs kártyával nem rendelkezők részére. Ebben a kategóriában minősítési pontokat nem lehet szerezni.

Fontos: Ezeknek a kategóriáknak kell szerepelniük az EDI LOG „PSect” sorában!

Frekvenciák
144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz, figyelembe véve az IARU Region 1. sávfelosztási ajánlásait.
Adásmódok
J3E, R3E, F3E, G3E – távbeszélő és A1A – távíró.
Hívás
CQ CONTEST illetve CQ TEST
Ellenőrzőszám
RS vagy RST + 001-el kezdődő sorszám sávonként, illetve a WW QTH helyzet (pl.: 589 011 JN97HP).

Pontozás

Az IARU Region 1. ajánlás szerint:

 • 144 MHz-n minden áthidalt km. egy (1) pont.
 • 432 MHz-n minden áthidalt km. kettő (2) pont.
 • 1296 MHz-n minden áthidalt km. négy (4) pont.
Végeredmény
a sávonként elért km-ek után járó pontok összege.
Jegyzőkönyvek
csak elektronikus logokat fogadunk. A jegyzőkönyvek EDI log formátumban készüljenek.

A jegyzőkönyvek leadása

 • az interneten a következő címre: http://www.ha-dx.com/havhf
 • elküldhető e-mail-ben csatolt fileként a következő címre: havhf@mrasz.axelero.net
 • elküldhető elektronikus adathordozón (flopy, CD) a következő, postacímre: Magyar Rádióamatőr Szövetség / Versenybizottság / 1400 Budapest / Pf.: 11

Akik nem tudnak EDI formátumot küldeni, a http://www.ha-dx.com/havhf web címen is begépelhetik, jegyzőkönyvüket.

Mivel egy EDI formátumú file csak egy sáv összeköttetéseit tartalmazhatja, a különböző sávok jegyzőkönyveit egymás után kell elküldeni, úgy, hogy a második, harmadik, stb. jegyzőkönyv elküldésekor az előző jegyzőkönyv leadásakor kapott jelszót kell beírni az e-mail tárgyának, ill. ezt a jelszót kell megadni a web-es felületen.

Határidő
a versenyt követő 15. nap postabélyegző szerint. A késve feladott jegyzőkönyvek vagy egyéb formátumban feladott jegyzőkönyvek csak kontroll jegyzőkönyvként kerülnek felhasználásra.
Minősítés
minősítési pont csak az abszolút sorrend és a Magyar Rádióamatőr Szövetség „Rádióforgalmi Minősítési Szabályzata” alapján szerezhető.
Díjazás
minden olyan kategóriában, ahol legalább három induló volt, a kategória első három helyezettje kupát és oklevelet kap. Kevesebb induló esetén a Magyar Rádióamatőr Szövetség elnöksége az elért eredményt figyelembe véve dönt a díjazottak számáról.
Eredményhirdetés
a verseny végeredményét a Magyar Rádióamatőr Szövetség honlapján (http://www.mrasz.hu) és hivatalos lapjában (MRASZ Közlemények) tesszük közzé. A díjakat évente megrendezésre kerülő díjkiosztó gálán adjuk át. (A helyezetteknek írásos meghívót kell küldeni)
Egyéb
A Rádióforgalmi Versenyszabályzatban leírtak betartása minden résztvevő számára kötelező!

Megjegyzések

 • a) A naplózott összeköttetéseknél megengedett legnagyobb időeltérés 3 perc. Ha a beérkezett LOG-okból egyértelműen megállapítható, hogy ki naplózta rosszul az időt, akkor csak annak a versenyzőnek az összeköttetését kell hibásnak tekinteni.
 • b) A naplózott, de nem pontozott dupla összeköttetés nem minősül hibának, büntetést nem von maga után. De: minden pontozott dupla összeköttetés után levonásra kerül az arra az összeköttetésre igényelt pontszám tízszerese. Kizárásra kerül az a versenyző, akinek a versenyjegyzőkönyvében az összes összeköttetésének 2 %-át meghaladó pontozott dupla összeköttetés van.
 • c) Az azonos QTH kiskockában lévő állomással létesített összeköttetés minden esetben egy pont.
 • d) Eltérő LOG bejegyzés esetén csak a vevőoldali állomás veszíti el az adott összeköttetés teljes pontszámát.
 • e) A versenyek során minden résztvevő köteles betartani a saját adóengedélyében leírtakat! Az ezt a szabályt megszegők kizárásra kerülnek.
 • f) Az Értékelő bizottság döntése végleges.