Forgalmazási verseny

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Célja

A rádióamatőr szövetségek, szervezetek nagy számú rádióforgalmi versenyt írnak ki. A versenyek célja (a kiírásban szereplő feltételek mellett) a verseny tartama alatt rádióösszeköttetések létesítésével minél magasabb pontszám elérése.

Pontozás

Egy-egy összeköttetés után a versenykiírásban szereplő pontszám jár (a pontszámokat versenyenként változó szempontok szerint határozzák meg: van verseny, amelyen más pontszám jár az országon belüli, a kontinensen belüli, illetve interkontinentális összeköttetésekért, más versenyeken minden összeköttetés egyforma értékű, van ahol a versenyt kiíró szövetség tagállomásaival lebonyolított QSO ér több pontot, máskor pl. CW összeköttetésért nagyobb pontszám jár, mint fónia üzemmódúért stb. stb. Egy állomással azonos hullámsávon és üzemmódban általában csak egy összeköttetést szabad létesíteni. Ha a versenyjegyzőkönyvben többszörös összeköttetés szerepel, pontlevonást alkalmaznak vagy egyes versenyeken az állomást ki is zárhatják a versenyből.) A végleges pontszám úgy alakul ki, hogy az egyes összeköttetésekért járó pontok összegét megszorozzák az ún. szorzóval, amely szintén versenykiírásonként változik: pl. az elért hívójelkörzetek, vagy (egy országon belüli) tartományok száma.

Az értékelést versenyosztályonként végzik. A kiírásban szerepel, hogy milyen versenyosztályokban lehet indulni. Számíthat, hogy egyéni, vagy klubállomásról van szó, illetve, hogy egy, vagy több operátor dolgozik az állomáson (egyes versenyeken az is, hogy ha nem egy operátor dolgozik, a másik milyen segítséget nyújthat neki), hogy egy vagy több sávon indul az állomás (és ha több sávon, egyszerre több adó dolgozik-e), hogy mekkora az adó kimenő teljesítménye. Az egyes versenyosztályok helyezettjeit oklevéllel jutalmazzák.

Időtartam, frekvencia

A versenykiírás meghatározza a verseny időtartamát (van, amikor különböző versenyosztályokban más ez az időtartam, illetve amikor a verseny közben megadott tartamú szüneteket, pihenőket kell tartani, vagy pl. egy 24 órás versenyen csak szabadon választott 12 óra hosszat szabad versenyezni stb.), a használható frekvenciákat (a 12, 17, és 30 méteres sávban soha nem rendeznek versenyeket), üzemmódokat, teljesítményt, a verseny során cserélendő riportokat. A versenyriport a szokásos vételjellemzésen (RST, RS, stb.) kívül további elemeket tartalmazhat. Általában ún. ellenőrzőszámot (001-el induló sorszámot), néha a CQ vagy ITU zóna számát, vagy egy országon belüli tartomány jelét, előfordul, hogy az operátor életkorát vagy azt az évet, amikor először kapott rádióengedélyt, van, amikor a versenyosztályt vagy a használt teljesítményt, és van olyan verseny is, ahol az előző verseny QSO-ban az ellenállomástól kapott riport valamelyik elemét. Maga a verseny-összeköttetés igen rövid, az állomások hívójelükön kívül csak a versenyriportot adják le, és elköszönnek (TU).

A versenyeket általában munkaszüneti napokon (hét végén) rendezik meg, minden hétvégére több verseny is esik. Egyes versenyeken (azért is, hogy egyértelmű legyen, hogy egy állomás ezen, és nem az azonos időpontban folyó más versenyeken vesz részt) a versenyhívás módját is előírják (pl. a CQ-M International DX Contest távíró versenyzői a CQ M versenyhívást használják). Külön előírás híján a versenyzők nem a szokásos CQ, hanem a TEST vagy CQ TEST hívást adják.

Egyéb feltételek

A rádióforgalmi versenyekre nem kell külön benevezni, azokon bármely engedélyezett amatőr állomás részt vehet. Viszont aki részt vett a versenyen, köteles versenyjegyzőkönyvet (LOG) készíteni és küldeni a verseny rendezőjének. A jegyzőkönyv elvárt formáját és a rendező címét a versenykiírás tartalmazza. (Ha valaki csak kedvtelésből, új DX körzetekkel való kapcsolat létesítése céljából kapcsolódott a versenybe, és csekély pontszáma miatt nem kíván az eredménylistán szerepelni, a LOG-ra rávezetheti a control megjegyzést, azaz a jegyzőkönyvet csak ellenőrzés céljából küldi.) A versenyjegyzőkönyv elkészítése és elküldése – az állomás forgalmi naplójának számítógépes vezetése ill. az internet használhatósága miatt – egyszerűen megoldható. A versenyjegyzőkönyvek számítógépes elkészítése céljából kidolgozott cabrillo formátumú jegyzőkönyvet emailban lehet a rendezőnek megküldeni (természetesen elfogadnak jegyzőkönyvet papíron és normál módon postázva is).

Nagy nemzetközi versenyeken olyan „ritka” DX állomások is részt vesznek, amelyekkel egyébként nem igen lehet összeköttetésbe lépni, ezért azoknak a DX vadászoknak is érdemes a versenyeken figyelni, és egy-egy ilyen összeköttetést létesíteni, akik egyébként nem akarnak versenyezni (és ezért csak control log-ot fognak küldeni). A következő héten esedékes versenyekről pl. a http://www.hornucopia.com/contestcal/weeklycont.php honlapon tájékozódhatunk.

Fontos

A versenybe való bekapcsolódás előtt feltétlenül olvassuk el a verseny kiírását (ennek híján még azt sem tudhatjuk, milyen elemekből álló riportot kell adni), így ismerhetjük meg az adott versenyre vonatkozó különleges szabályokat, amelyek megszegése a versenyből való kizárást vonhat maga után.