CQ WW HF

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Célja

A világ amatőreinek minél több zónával és országgal kapcsolatot teremteni.

Ideje

CQ WW DX Phone Minden év októberének negyedik hétvége szombaton 00:00-tól vasárnap 24:00-ig

CQ WW DX CW Minden év novemberének negyedik hétvége szombaton 00:00-tól vasárnap 24:00-ig


Sávok

1,8 - 28 MHZ kivéve a WARC sávok


Versenyosztályok

(csak egyet válassz):

Minden kategória részére: Minden indulónak az általa választott kategóriában kell dolgoznia,

amikor az aktivitás kihatással lehet a kérvényezett pontszámra.

Minden High Power kategóriának nem lépheti túl az 1500 watt kimenő teljesítményt, sávonként.

Az adóknak és vevőknek az adóengedélyben meghatározott címtől egy 500 m-es körön belül kell lennie. Minden a versenyző által használt antennának fizikailag kábellel kell kapcsolódnia a versenyző által használt adóhoz és vevőhöz. Csak az induló hívójelét lehet használva segíteni a versenyző pontjához. Különböző hívójelet kell használni CQWW nevezőnek.


A. Egykezelős (Single Operator - SO) Egysávon vagy összsávon. Egy időben egy jel lehet az éterben. Az operátor bármennyiszer válthat sávot.

1. Egykezelős Nagy Teljesítménnyel (Single Operator High - SO-High) Egykezelősök azok az állomások, melyen egy személy végez mindent. DX figyelmeztetőt használók, különféle helyekről, az Single Operator - Assisted Kategóriába tartozik.

2. Egykezelős alacsony Teljesítménnyel (Single Operator Low - SO-Low) Mint az előző pont, kivéve a kimenő teljesítmény nem lehet több 100

Wattnál.

3. QRPp: Mint az 1. pont kivéve a kimenő teljesítmény nem lehet több 5 Wattnál.

B. Egykezelős DX Spotter haználattal. (Single Operator with DX Spotting

Net) Mint az A1. pont, kivéve passzív (Saját hívójel kiadása nem

engedélyezett) használata a DX spottereknek.

C. Több kezelős (Multi Operator:) csak összsávon:

1. Egy adó (Single Transmitter - MS) Csak egy adó egy sáv engedélyezett néhány minimum 10 perces periódusokban, mely definiciója: Az első logolt QSO idejével kezdődik az adott sávon. Kivétel: Egy - és csak egy sávra és csak akkor ha az állomás dolgozott egy új szorzóval. Ha valaki ezt megszegi, automatikusan az M2 osztályba sorolják.


2. Két adó (Two Transmitter - M2) Maximum 2 adó jele lehet az éterben egy időben, különböző sávokon. Mindkét adó dolgozhat minden állomással. Egy állomás csak egyszer dolgozhat sávonként, figyelmen kívül hagyva, hogy melyik adóval. Mindkét adóhoz kell használni egy kronológiailag elválasztott logot, verseny periódusonként, vagy ha a log elektronikus, az elektronikus lOG ajánlható hogy rögzitse melyik adóval készült az adott összeköttetés. Mindkét adó összesen maximum 8 sávváltást csinálhat óránként.


3. Több adó (Multi-Transmitter - MM) Nincs korlátozva az adók száma, de csak egy jel sugárzódhat.


D. Csoport versenyzés (Team Contesting) Öt rádióamatőr tömörül egy csoportban, egykezelős kategóriában. Egy személy csak egy csoportban vehet részt üzemmódonként. Konkurencia a team-en belül nincs kizárva néhány tagnál, a kérelmezett személyi pontszámok egy rádió klub részére. Egy team pontszáma: a team tagjainak pontszámainak összege. SSB és CW team-ek teljesen különválasztva. Egy SSB team tagja lehet egy teljesen különböző CW team tagja is. Egy listát a team tagjairól időben el kell küldeni a CQ Headquarters-nek a verseny kezdete előtt. E-mail: teams@cqww.com, vagy levélben vagy faxon:

CQ, Att: team Contest, 25 Newbridge Road, Hickville, NY 11801 U.S.A fax: 516-681-2926 Okleveleket mindkét módban a győztesek kapják.

Ellenőrző szám:

Phone: RS riport + zone (Pl 5915) CW: RST riport + zone (Pl: 59915)

Szorzók

Két tipusú szorzót használunk: 1. 1 szorzó kapcsolat külöböző zónákkal minden minden sávon 2. 1 szorzó kapcsolat különböző Országokkal (DXCC) minden sávon Engedélyezve van a saját ország szorzókénti felhasználása.


Pontozás

1. Kapcsolat az állomások között különböző kontinenseken: 3 pont 2. Kapcsolat az állomások között ugyanazon a kontinensen: 1 pont Kivétel: Csak Észak-Amerikai állomások különböző államok között: 2 pont. 3. Kapcsolat az állomások között egyező országgal: 0 pont Az összeköttetés felhasználható zone és dxcc szorzóként is.


Eredmény:

Minden állomás: A végeredmény az összes QSO pontszáma szorozva az elért zonák és Országok összegével. Pl: 1000 QSO pont x (30 Zona + 70 Ország) = 100 000


Oklevelek:

Az első 3 helyezett oklevelet kap

Log instrukciók:

1. Az összes idő GMT(UT)-ben kell lenni 2. Összes adott és vett ellenőrzőszámot tartalmaznia kell. 3. Zona és Ország szoruókat az első esetben jelölni kell. 4. Mi elektronikus logot szeretnénk. A bizottság ajánlata egy elektronikus log használata több lehetségesen magas pontszámú logokhoz.

E-MAIL szükséges tartalma: Kérjük, hogy a logot Cabrillo file formátumban nyújts be. Győződj meg róla, hogy a tárgy (subject) mezőbe a következők kerüljenek: Állomás hívójel és mód. Pl: HA2QW SSB

A levelező szerver automatikus választ ad a megkapott logról, majd a későbbiekben egy személyes hozzáférést biztosít a log megtekintéséhez.

Logokoat a következő címre kell küldeni: SSB foduló: 2007 december 1-ig ssb@cqww.com CW forduló: 2008 január 15-ig cw@cqww.com

A kiírás angol nyelvű eredeti változata: [1]