Antennák engedélyeztetése

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Engedélyköteles antennák

Az alábbi két esetben kell engedélyeztetést kérni új antenna illetve árboc létesítéséhez:

 • ha a fix telepítésű antennaárboc magassága meghaladja a 6 métert
 • ha a fix telepítésű antenna mérete meghaladja a 4 métert

Első lépések

A jószomszédi viszony érdekében mindenképp egyezz meg a szomszéddal - amennyiben a fenti méretet elérő antennát akarsz állítani.

Amennyiben szükséges meggyőzni a gondnokot, lakásszövetkezetet, társasházat, akkor az önkormányzattól lehet „Hatósági Állásfoglalás”-t kérni, amelyben leírják, hogy a kérdéses antennára és szerkezetére kell-e építési engedély. Valamint az engedély, vagy engedélymentesség megállapítása során milyen rendeleteket alkalmaznak. Így lehet kideríteni egyszerűen (ha nem is olcsón), hogy milyen helyi rendeleteket alkalmaznak a helyi önkormányzatnál.

A hatósági állásfoglaláshoz célszerű minél több dokumentációt becsatolni a telepíteni kívánt antennáról. Mindenképpen szükséges a pontos cím, helyrajzi szám, és az antenna méretei, jellege, rögzítésének módja. Hasznos lehet, ha már az állásfoglaláshoz olyan dokumentumokat csatolunk be, amelyeket az építési engedélyhez kérnek (persze nem kell mérnöki terv, és aláírás).

Engedélyeztetésben érintett hatóságok, közintézmények

Rádióamatőr szolgálatot felügyelő hatóság Hivatala

Rádióamatőr viszonylatban az rádióengedély feljogosítja a rádióamatőrt rádióberendezés és antenna üzemeltetésére. Így rádióamatőr infrastruktúra építése esetén a hatóságnak nincs dolga.

Önkormányzat építési osztálya

Mint elsőfokú hatóság, ide kell benyújtani minden anyagot. A terveket a rádióamatőr is elkészítheti, azonban a dokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő illetékes tervezővel ellenjegyeztetni kell.


Építési engedély vagy elvi építési engedély beadásához szükséges:

Tervek és dokumentáció 4 példányban:

 • Tervdokumentáció (tervrajz) amely áll: Helyszínrajz, alaprajz, Nézeti rajz, stb. A részletekről külön (rögzítés, műszaki megoldás)
 • Műszaki leírás
 • Ezeket írja alá egy É1 v. É2 fokozatú, kamarai tagsággal rendelkező mérnök
 • Tulajdonosi hozzájárulás
 • Pontos cím, helyrajzi szám

Illeték:

Építési engedélyhez: 10.000Ft

Elvi építési engedélyhez 15.000Ft (Ebben felhívják a figyelmet a hibákra)

Engedélykérelem sorrendje

 • Első lépésként a tervrajzokat kell elkészíteni ill. elkészíttetni,
 • majd a tervezői ellenjegyzését kell elvégezni É1 vagy É2 fokozatú, kamarai tagsággal rendelkező mérnökkel
 • Majd az illetékes polgármesteri hivatal építésügyi osztályához benyújtani.

A hírközlési hatóságnak rádióamatőr infratruktúra építése esetén nincs feladata, tekintettel arra, hogy a rádióamatőr részére a rádióengedélyt már rendelkezésre bocsátotta.

Engedélyeztetés várható költségei

Elvi építési engedély: 15 000Ft

Építési engedély: 10 000Ft

Terv elkészíttetése:

Terv aláírattatása:

Vonatkozó jogszabályok

 • 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 7§.: az építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
 • 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról NMHH