Bináris műveletek

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az alábbiakban a bináris értékekkel történő logikai műveletekről olvashatunk és implementálási lehetőségéről akár diszkrét alkatrészekkel, akár IC-vel, akár pedig Verilog áramkörleíró nyelven és C és Python programozási nyelveken.

Invertálás

Diszkrét elemekből

Integrált áramkörrel

Áramkörleíró nyelven és programnyelven

Verilog áramkörleíró C programnyelv Python programnyelv
module NOTgate1(A, F);
  input A;
  output F;
  reg F;

  always @ (A)
  begin  
   F <= ~A;
  end
endmodule
int NOTgate1(int A) {
  int F;
  F = ~A; // tagadásra a !A szemléletesebb.
  return F;
}
def NOTgate(A):
  F = not A
  return F

Logikai és

Diszkrét elemekből

Integrált áramkörrel

Áramkörleíró nyelven és programnyelven

Verilog áramkörleíró C programnyelv Python programnyelv
module AND2gate(A, B, F);
  input A;
  input B;
  output F;
  reg F;

  always @ (A or B)
  begin
   F <= A & B;
  end
endmodule
int AND2gate(int A, int B) {
  int F;
  F = A & B;
  return F;
}
def AND2gate(A, B):
  F = A and B
  return F

Logikai vagy

Diszkrét elemekből

Integrált áramkörrel

Áramkörleíró nyelven és programnyelven

Verilog áramkörleíró C programnyelv Python programnyelv
module OR2gate(A, B, F);
  input A;
  input B;
  output F;
  reg F;

  always @ (A or B)
  begin
   F <= A | B;
  end
endmodule
int OR2gate(int A, int B) {
  int F;
  F = A | B;
  return F;
}
def OR2gate(A, B):
  F = A or B
  return F

Kizáró vagy (XOR)

Diszkrét elemekből

Integrált áramkörrel

Áramkörleíró nyelven és programnyelven

Verilog áramkörleíró C programnyelv Python programnyelv
module XOR2gate(A, B, F);
  input A;
  input B;
  output F;
  reg F;

  always @ (A or B)
  begin
   F <= A ^ B;
  end
endmodule
int XOR2gate(int A, int B) {
  int F;
  F = A ^ B;
  return F;
}
def OR2gate(A, B):
  F = A xor B
  return F

Összeadás

Diszkrét elemekből

Integrált áramkörrel

Áramkörleíró nyelven és programnyelven

Verilog áramkörleíró C programnyelv Python programnyelv
module ADD2gate(A, B, F);
  input [7:0] A;
  input [7:0] B;
  output [7:0] F;
  reg [7:0] F;

  always @ (A or B)
  begin
   F <= A + B;
  end
endmodule
int ADD2gate(int A, int B) {
  int F;
  F = A + B;
  return F;
}
def ADD2gate(A, B):
  F = A + B
  return F

Demultiplexer (decoder)

Diszkrét elemekből

Integrált áramkörrel

Áramkörleíró nyelven és programnyelven

Verilog áramkörleíró C programnyelv Python programnyelv
module Decoder(A, B, D);
  input A, B;
  output [3:0] D;
  reg [3:0] D;

  always @ (A or B)
  begin
   if( A == 0 && B == 0 )
     D <= 4'b0001;
   else if ( A == 0 && B == 1 )
     D <= 4'b0010;
   else if ( A == 1 && B == 0 )
     D <= 4'b0100;
   else
     D <= 4'b1000;
  end
endmodule
int Decoder(int A, int B) {
  int D;
  if ( A == 0 && B == 0 ) D = 1;
  else if ( A == 0 && B == 1 ) D = 2;
  else if ( A == 1 && B == 0 ) D = 4;
  else if ( A == 1 && B == 1 ) D = 8;
  return D;
}
def Decoder(A, B):
  if A == 0 and B == 0: D = 1;
  elif A == 0 and B == 1: D = 2;
  elif A == 1 and B == 0: D = 4;
  elif A == 1 and B == 1: D = 8;
  return D;

Folyt. köv.