Rádióamatőr rendelet

Innen: HamWiki
A lap korábbi változatát látod, amilyen Gg630504 (vitalap | közreműködések) 2013. szeptember 27., 17:50-kor történt szerkesztése után volt. (→‎Aktuális és régebbi rádióamatőr rendeletek)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A rendeletet az amatőrszolgálat és műholdas amatőrszolgálat minden állomására alkalmazni kell.

Mit szabályoz a rendelet?

A rendelet mellékletei

 • rádióamatőr vizsga tárgykörei
 • jelentkezési lap rádióamatőr vizsgára
 • vizsgabizonyítványok
 • rádióamatőr engedély iránti kérelmek
 • rádióamatőr igazolvány
 • az amatőrszolgálat és a műholdas amatőrszolgálat frekvenciahasználati követelményei

Aktuális és régebbi rádióamatőr rendeletek

 • 15/2013. (IX.25.) NMHH rendeket a rádióamatőr szolgálatról ( Dr. Karas Monika ) Hatályos 2013. október 25-től. NMHH | Magyar Közlöny 2013/157 szám | NJT
 • ( ?/? NMHH rendelet tervezet 2013-02-13 NMHH )
 • 6/2006. (V.17.) IHM rendelet a rádióamatőr szolgálatról ( Kovács Kálmán ). Hatályos 2006. május 25-től 2013. október 24-ig. Nemzeti Jogszabálytár | Magyar Közlöny 2006/58 szám 20. oldalától.
  Megjegyzés: Az amatőrszolgálat és a műholdas amatőrszolgálat frekvenciahasználati követelményei táblázat módosításait külön rendelet tartalmazza ( 2/2013. NMHH ).
  Hatályon kívül helyezi: 55/2013. (IX. 25.) NFM rendelet NJT
 • 8/2002. (XII.25.) IHM rendelet a rádióamatőr szolgálatról ( Kovács Kálmán ). Hatályos 2003. január 1-jétől 2006. május 24-ig.
 • 7/2000. (III.17.) KHVM rendelet ( Katona Kálmán ). Hatályos 2000. május 16-tól 2002. december 31-ig.
 • 7/1973. (XII.27.) KPM rendelet néhány paragrafusa.
 • ( 1929. évi VI. törvénycikk a Washingtonban 1927. november hó 25-én kelt Nemzetközi Rádiótávíró-egyezmény becikkelyezéséről. 1000 év törvényei )

Amatőrszolgálatot érintő rendeletek

 • 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról IV. fejezet Az amatőrszolgálat és a műholdas amatőrszolgálat frekvenciahasználati követelményei NJT
 • A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelete a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról ( Magyar Közlöny 2011. évi 115. szám ) { 0 Ft }
 • 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet a frekvencialekötés és -használat díjáról { 2. § (1) A jogosítottnak az 1. § (1) bekezdésében meghatározott egyik díjat sem kell megfizetnie,... e) az amatőr szolgálat, ... által használt frekvenciák után. }

Általános tudnivalók

Magyarországon a rádióamatőr szolgálatról az aktuális rendelet rendelkezik.

A jogszabály leszögezi, hogy amatőr rádióállomást üzemeltetni (vagy azon rádióforgalmat lebonyolítani) csak rádióamatőr engedély birtokában szabad.

Az amatőr rádióállomás lehet a kereskedelemben beszerzett, a hatályos műszaki követelményeknek megfelelő rádióberendezés, vagy amatőr által, amatőr számára készített, vagy átalakított berendezés.

Önállóan csak az forgalmazhat, aki rádióamatőr engedéllyel rendelkezik. Közösségi rádióállomáson önálló engedéllyel nem, de vizsgabizonyítvánnyal rendelkező személy CEPT fokozatú rádióengedéllyel rendelkező személy felügyelete mellett forgalmazhat. Vizsgabizonyítvánnyal nem rendelkező, rádióamatőr vizsgára felkészülő személy (tanulási céllal) CEPT fokozatú rádióengedéllyel rendelkező oktató közvetlen irányítása mellett, az oktató vagy a közösségi rádióállomás hívójelét használva forgalmazhat.

Rádióengedélyt az a természetes személy kaphat, aki Magyarországon kiállított rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal (vagy CEPT Novice, vagy HAREC megjelölésű vizsgabizonyítvánnyal) rendelkezik. Olyan személy is folyamodhat (ideiglenes, NOVICE) magyar rádióengedélyért, aki külföldön kiadott (nem CEPT megjelölésű) rádióengedéllyel rendelkezik.

Magyarországon a rádióamatőr vizsgát három fokozatban (kezdő, alap, HAREC) lehet letenni, melyek alapján kezdő, CEPT novice, illetve CEPT kategóriájú engedély kérelmezhető. Kezdő fokozatú vizsgát csak a 16. évüket be nem töltött, vagy 60. évüket betöltött személyek tehetnek. Alap és HAREC fokozatú vizsgát minden 14. évét betöltött személy tehet. Bármely vizsgafokozattal egyidejűleg Morse vizsga is tehető. A vizsgára a jogszabály mellékletét képező űrlap kitöltésével (és akár elektronikus úton, aláírás nélküli) elküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezés beérkezése után a hatóság közli a vizsga helyét és időpontját, valamint a jogszabály szerint fizetendő vizsgadíj összegét (4000 Ft., Morse vizsgával együtt 6000 Ft; nyugdíjasokat, nappali tagozatos diákokat és rokkantakat 50%-os kedvezmény illet meg). Aki legfeljebb egy témakörből sikertelen vizsgát tett, 1 éven belül (2000 Ft. pótvizsgadíj befizetése mellett) az adott témakörből pótvizsgát tehet. Sikeres vizsga esetén a hatóság kiadja jogszabály mellékletének megfelelő, többnyelvű vizsgabizonyítványt.

A vizsgabizonyítvány birtokában, a jogszabály mellékletét képező űrlap kitöltésével és elküldésével kérelmezhető az amatőr rádióengedély.

A rádióamatőr engedély tartalmazza az engedélyes nevét, címét, értesítési címét, születési helyét és időpontját, anyja nevét, az engedély számát, az engedélyes hívójelét, vizsgabizonyítványának számát, az engedély fokozatát, a távíró üzemmód engedélyezését vagy tiltását, az engedély érvényességi idejét, a kiállító hatóság megnevezését és a kiállítás időpontját.

A rádióengedély Magyarország területén, a jogszabályban meghatározott ideig érvényes (hosszabbítását az érvényesség lejárta előtt legfeljebb 60 nappal lehet kérni).

Ha az egyéni engedélyes QTH-ja 60 napnál hosszabb időre megváltozik, az előzetesen be kell jelentenie a hatóságnak.

(A közösségi és különleges állomásokra részben más szabályok vonatkoznak.)

Forgalmazás

A forgalmazás során az amatőr állomásnak minden összeköttetés kezdetekor és befejezésekor, valamint legalább három adásvételi periódus után, ill. legalább 10 percenként, továbbá más rádióamatőr vagy a hatóság felkérésére közölnie kell a hívójelét.

Az amatőr állomások csak egymás között forgalmazhatnak, kivéve a vész- és szükséghelyzetet, amikor a segítségnyújtással kapcsolatos információkat harmadik fél számára is kötelesek továbbítani.

A forgalmazást közérthető nyelven kell lebonyolítani. Közérthetőnek minősül minden élő nyelv, a rádióamatőrök által ill. nemzetközileg használt kódok és rövidítések. Amatőr forgalomban csak magával a rádióamatőr tevékenységgel, kísérletezéssel, továbbképzéssel kapcsolatos üzenetváltás folytatható. Tilos pl. ipari, gazdasági, kereskedelmi adatok közlése, műsor sugárzása, hamis vagy megtévesztő jelek adása, az adás rejtjelezése, modulálatlan vivő 2 percen túli, vagy azonosítatlan jel sugárzása.

A forgalmazás során a helyszínen kell tartani a rádióengedélyt (mozgó vagy nem az állandó telepítési helyén működő állomás esetén megfelel az engedéllyel együtt kiadott rádióamatőr igazolvány is, valamint személyazonosságot igazoló irat is szükséges), a forgalmi naplót, és az állomás műszaki leírását (tömbvázlatát), ill. a saját készítésű berendezések kapcsolási rajzát.

Javítási, beállítási, mérési feladatok végzésekor az amatőrállomás adójának antenna kimenetét műantennával kell lezárni.


Forgalmi napló

A forgalmi naplóban fel kell tüntetni az összeköttetés dátumát, a forgalmazás megkezdésének időpontját (UTC), az ellenállomás hívójelét, a használt frekvenciát és adásmódot, az adott és kapott vételjellemzést (RST).

Mozgó és különleges amatőrállomás forgalmáról (kivéve az alkalmi és versenyállomásokat) nem kell forgalmi naplót vezetni.

Átjátszó állomáson keresztüli forgalmazáskor elegendő a forgalmazás tényét, kezdetét, és végét bejegyezni.

A forgalmi naplót az utolsó bejegyzéstől számított 5 évig meg kell őrizni.


Hatósági ellenőrzés

Az amatőr rádióállomások üzemét a hatóság ellenőrizheti, magát a berendezést (legfeljebb 15 munkanapig tartó) laboratóriumi mérésnek vetheti alá. Előírhatja, hogy az engedélyes megadott ideig az állomás működésének bizonyos (a hatóság által meghatározott) adatait naplószerűen rögzítse.


A rádióengedély visszavonása

A hatóság visszavonja a rádióengedélyt attól, aki:

 • QTH-ja változását nem jelenti be a hatóságnak, és ezt a hatóság felszólításában közölt határidőre sem pótolja,
 • akivel szemben ezt a bíróság jogerős ítélettel elrendelte,
 • aki ellen harmadik alkalommal hoztak a rádióamatőr tevékenységgel kapcsolatos, jogerős, elmarasztaló szabálysértési döntést.

Az engedély nélkül működő rádióállomás üzemeltetője ellen szabálysértési eljárást indítanak, magát a berendezést a hatóság lepecsételheti vagy elkobozhatja.