„QTH számoló program C” változatai közötti eltérés

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
a (<highlightsyntax language="c">)
a
871. sor: 871. sor:
 
  }
 
  }
 
</HIGHLIGHTSYNTAX>
 
</HIGHLIGHTSYNTAX>
 +
 +
[[Kategória:Rádióamatőr szoftverek]]

A lap 2006. november 20., 20:55-kori változata

C forrásnyelvű függvénykészlet

 • földrajzi koordináták és QTH lokátor oda-vissza konvertálására,
 • földrajzi koordináták ás APRS formátum oda-vissza konvertálására,
 • távolság és irány számolására.

<HIGHLIGHTSYNTAX language="c">

/* ul.h */
/* gg630504 */
 1. define _dEarthr 6371200.0 /* Föld sugara m */
 2. define cchAprsLim 19 /* APRS mező hossza chEos-sal */
 3. define cchUlLim 9 /* UL mező hossza chEos-sal */
 4. define chEos '\0' /* szöveg vége karakter */
 5. define DegFromRad ( 180.0/M_PI )
 6. define dEps 1.0e-100
 7. define RadFromSec ( M_PI/648000.0 )
 8. define rFail ( -2) /* sikertelen */
 9. define rSucced 0 /* sikeres */

typedef double _A; /* szög rad radián qte */ typedef double _D; /* távolság m méter qrb */ typedef double D; /* duplapontos */ typedef signed int R; /* visszatérési kód */ typedef signed int W; /* előjeles egész */ typedef signed long int LW; /* előjeles hosszú egész */ typedef unsigned char CH; /* karakter */ typedef unsigned char F; /* logikai */ typedef unsigned char * SZ; /* szöveg chEos-sal */ typedef unsigned int U; /* előjel nélküli egész */ typedef unsigned long int LU; /* előjel nélküli hosszú egész */

typedef struct {

W         wSig; /* előjel  -1 0 1 */
LU        luDeg; /* fok    0 ... */
U         uMin; /* perc   0..60 */
U         uSec; /* másodperc 0..60 */
}         _DMS;

typedef struct {

W         wSig; /* előjel  -1 0 1 */
LU        luDeg; /* fok    0 ... */
D         dMin; /* perc   0.0 ...*/
}         _DM;

typedef struct {

_A        _aLon;   /* hosszúság + kelet; - nyugat */
_A        _aLat;   /* szélesség + észak; - dél  */
}         _GEOA;   /* földrajzi koordináták radiánban */

typedef struct {

_DMS       _dmsLon;   /* hosszúság */
_DMS       _dmsLat;   /* szélesség */
}         _GEODMS;   /* földrajzi koordináták */

typedef struct {

_DM        _dmLon;   /* hosszúság */
_DM        _dmLat;   /* szélesség */
}         _GEODM;   /* földrajzi koordináták */

typedef struct { /* UL koordináták */

_GEOA       _geoaMp[4]; /* sarkok: dny, dk, ény, ék */
_GEOA       _geoa;   /* középpont */
}         _GEOAUL0;

typedef struct {

CH        chType; /* ' ' 'a' 'u' */
_GEOA *     p_geoa;
CH        szAprs[cchAprsLim]; /* ellenőrzött APRS */
R         rAprs;     /* ellenőrzés eredménye */
_GEOA       _geoaAprs;   /* koordináták */
CH        szUl[cchUlLim]; /* ellenőrzött UL */
W         wUl;      /* UL ellenőrzés eredménye */
_GEOAUL0     _geoaulMp[4];  /* koordináták klf pontossággal */
}         _GEOX;

typedef _DM * P_DM; typedef _DMS * P_DMS; typedef _GEOA * P_GEOA; typedef _GEOX * P_GEOX; typedef _GEODM * P_GEODM; typedef _GEODMS * P_GEODMS;

/* szög átszámolás */

_A _AFromPdm( P_DM ); _A _AFromPdms( P_DMS ); P_DM PdmAdjPdmF( P_DM, F ); P_DM PdmFromPdmA( P_DM, _A ); P_DM PdmFromPdmPdms( P_DM, P_DMS ); P_DMS PdmsAdjPdmsF( P_DMS, F ); P_DMS PdmsFromPdmsA( P_DMS, _A ); P_DMS PdmsFromPdmsPdm( P_DMS, P_DM );

/* QRB - Földrajzi távolság */

_D _DQrbPgeoaPgeoa( P_GEOA, P_GEOA );

/* QTE - Földrajzi irány */

_A _AQtePgeoaPgeoa( P_GEOA, P_GEOA );

/* UL */

SZ SzUlSzPgeoa( SZ, P_GEOA );

/* APRS */

SZ SzAprsSzPgeoa( SZ, P_GEOA );

/* UL & APRS */

R RFromPgeoxSz( P_GEOX, SZ ); R RPosPgeox2( P_GEOX, P_GEOX ); </HIGHLIGHTSYNTAX>

<HIGHLIGHTSYNTAX language="c">

/* ul.c */
/* gg630504 */
 1. include <math.h>
 2. include <stdio.h>
 1. include "ul.h"
/*--------------------------------------------------------------------*/
/* APRS formátumú koordináták <- radián
  ddmm.mmN/dddmm.mmE
  012345678901234567
*/

SZ SzAprsSzPgeoa( sz_, pgeo_ )

SZ        sz_;  /* ki; APRS; cchAprsLim hosszú */
P_GEOA      pgeo_; /* be; radián */
{
W         wSig;
D         dDeg;
D         dMin;
D         dFloor;
CH        szDeg[12];
CH        szMin[12];
_A        a;
a = pgeo_->_aLat;
if( a<0.0 )
   {
   a = -a;
   wSig = 1;
   }
else wSig = 0;
dDeg = DegFromRad * a;
dFloor = floor(dDeg);
dMin = (dDeg-dFloor)*60.0;
dDeg = dFloor;
sprintf( szMin, "%05.2lf", dMin );
if( szMin[0]=='6' )
   {
   dMin = 0.0;
   dDeg += 1.0;
   sprintf( szMin, "%05.2lf", dMin );
   }
sprintf( szDeg, "%02.0lf", dDeg );
sprintf( sz_, "%s%s%s/", szDeg, szMin, wSig ? "S" : "N" );
a = pgeo_->_aLon;
if( a<0.0 )
   {
   a = -a;
   wSig = 1;
   }
else wSig = 0;
dDeg = DegFromRad * a;
dFloor = floor(dDeg);
dMin = (dDeg-dFloor)*60.0;
dDeg = dFloor;
sprintf( szMin, "%05.2lf", dMin );
if( szMin[0]=='6' )
   {
   dMin = 0.0;
   dDeg += 1.0;
   sprintf( szMin, "%05.2lf", dMin );
   }
sprintf( szDeg, "%03.0lf", dDeg );
sprintf( sz_+9, "%s%s%s", szDeg, szMin, wSig ? "W" : "E" );
return( sz_ );
}
/*--------------------------------------------------------------------*/
/* radián <- fok, tizedes perc */

_A _AFromPdm( p_ )

P_DM       p_; /* be; fok, tizedes perc */
{
_A        a;
a = p_->luDeg*(M_PI/180.0);
a += p_->dMin*(M_PI/10800.0);
return( p_->wSig>=0 ? a : -a );
}
/*--------------------------------------------------------------------*/
/* radián <- fok, perc, másodperc */

_A _AFromPdms( p_ )

P_DMS       p_; /* be; fok, perc, másodperc */
{
_A        a;
a = p_->luDeg*(M_PI/180.0);
a += p_->uMin*(M_PI/10800.0);
a += p_->uSec*(M_PI/648000.0);
return( p_->wSig>=0 ? a : -a );
}
/*--------------------------------------------------------------------*/
/* fok, tizedes perc <- radián */

P_DM PdmFromPdmA( p_, a_ )

P_DM       p_; /* ki; fok, tizedes perc */
_A        a_; /* be; radián */
{
D         dDeg;
D         dMin;
if( a_<0.0 )
   {
   p_->wSig = -1;
   a_ = -a_;
   }
else if( a_>0.0 )
     p_->wSig = 1;
   else p_->wSig = 0;
dDeg = a_*180.0/M_PI;
dMin = modf( dDeg, &dDeg );
p_->luDeg = dDeg;
p_->dMin = dMin*60.0;
return( p_ );
}
/*--------------------------------------------------------------------*/
/* fok, perc, másodperc <- radián */

P_DMS PdmsFromPdmsA( p_, a_ )

P_DMS       p_; /* ki; fok, perc, másodperc */
_A        a_; /* be; radián */
{
D         dDeg;
D         dMin;
D         dSec;
if( a_<0.0 )
   {
   p_->wSig = -1;
   a_ = -a_;
   }
else if( a_>0.0 )
     p_->wSig = 1;
   else p_->wSig = 0;
dDeg = a_*180.0/M_PI;
dMin = modf( dDeg, &dDeg );
p_->luDeg = dDeg;
dMin *= 60.0;
dSec = modf( dMin, &dMin );
p_->uMin = dMin;
dSec *= 60.0;
modf( dSec, &dSec );
p_->uSec = dSec;
return( p_ );
}
/*--------------------------------------------------------------------*/
/* fok, perc, másodperc <- fok, tizedes perc */

P_DMS PdmsFromPdmsPdm( pdms_, pdm_ )

P_DMS       pdms_; /* ki; fok, perc, másodperc */
P_DM       pdm_; /* be; fok, tizedes perc */
{
D         dMin;
D         dSec;
pdms_->wSig = pdm_->wSig;
pdms_->luDeg = pdm_->luDeg;
dSec = modf( pdm_->dMin, &dMin );
pdms_->uMin = dMin;
dSec *= 60.0;
modf( dSec, &dSec );
pdms_->uSec = dSec;
return( pdms_ );
}
/*--------------------------------------------------------------------*/
/* fok, tizedes perc <- fok, perc, másodperc */

P_DM PdmFromPdmPdms( pdm_, pdms_ )

P_DM       pdm_; /* ki; fok, tizedes perc */
P_DMS       pdms_; /* be; fok, perc, másodperc */
{
pdm_->wSig = pdms_->wSig;
pdm_->luDeg = pdms_->luDeg;
pdm_->dMin = pdms_->uMin + pdms_->uSec/60.0;
return( pdm_ );
}
/*--------------------------------------------------------------------*/
/* fok, tizedes percet állít
  f_: fFalse -> -360 .. +360
  f_: fTrue ->  0 .. +360 közé */

P_DM PdmAdjPdmF( pdm_, f_ )

P_DM       pdm_; /* be&ki: fok, tizedes perc */
F         f_;  /* be; */
{
LU        luDeg;
D         dMin;
luDeg = pdm_->luDeg;
dMin  = fabs(pdm_->dMin);
luDeg = luDeg+(dMin / 3600.0);
luDeg %= 360l;
dMin  = fmod( dMin, 3600.0 );
if( dMin<dEps )
   dMin = 0.0;
if( f_ && pdm_->wSig<0 )
   {
   if( dMin==0.0 )
     {
     if( luDeg>0l )
        luDeg = 360l - luDeg;
     }
   else {
     dMin  = 60.0-dMin;
     if( dMin<dEps )
        dMin = 0.0;
     luDeg = 359l-luDeg;
     }
   }
if( luDeg!=0 || dMin>0.0 )
   {
   if( !f_ )
     pdm_->wSig = 1;
   }
else pdm_->wSig = 0;
pdm_->luDeg = luDeg;
pdm_->dMin = dMin;
return( pdm_ );
}
/*--------------------------------------------------------------------*/
/* fok, perc, másodpercet állít
  f_: fFalse -> -360 .. +360
  f_: fTrue ->  0 .. +360 közé */

P_DMS PdmsAdjPdmsF( pdms_, f_ )

P_DMS       pdms_; /* be&ki; fok, perc, másodperc */
F         f_;  /* be; */
{
LU        luDeg;
LU        luMin;
LU        luSec;
luSec = ((pdms_->luDeg%360l)*3600l+(LU)pdms_->uMin*60l+(LU)pdms_->uSec)%1296000l;
if( f_ && pdms_->wSig<0 )
   {
   luSec = 1296000l-luSec;
   luSec %= 1296000l;
   }
luDeg = luSec / 3600l;
luSec %= 3600l;
luMin = luSec / 60l;
luSec %= 60l;
if( luDeg!=0 || luMin!=0 || luSec!=0 )
   {
   if( !f_ )
     pdms_->wSig = 1;
   }
else pdms_->wSig = 0;
pdms_->luDeg = luDeg;
pdms_->uMin = (U)luMin;
pdms_->uSec = (U)luSec;
return( pdms_ );
}
/*-------------------------------------------------------------------*/
/* segédtáblázat UL típusú szöveg karaktereinek ellenőrzéséhez */
 1. define bbUlDig 0x01
 2. define bbUlar 0x10
 3. define bbUlAR 0x20
 4. define bbUlax 0x40
 5. define bbUlAX 0x80

CH bbUlMp[] = { /* 00 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 08 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 10 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 18 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 20 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 28 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 30 */ 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, /* 38 */ 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 40 */ 0x00, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, /* 48 */ 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0xa0, /* 50 */ 0xa0, 0xa0, 0xa0, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, /* 58 */ 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 60 */ 0x00, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, /* 68 */ 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, 0x50, /* 70 */ 0x50, 0x50, 0x50, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, /* 78 */ 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 80 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 88 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 90 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* 98 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* a0 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* a8 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* b0 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* b8 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* c0 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* c8 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* d0 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* d8 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* e0 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* e8 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* f0 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* f8 */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };

/*-------------------------------------------------------------------*/
/* Radiános koordináták ( GEOX ) <- UL vagy APRS szöveg
  p_->chType
  'u'             UL típusú szöveg volt
  'a'             APRS típusú szöveg volt
  ' '             hibás bemenő adat
  p_->wUl           UL pontossága
  3              RR99XX99
  2              RR99XX??
  1              RR99????
  0              RR??????
  -1              ????????
*/

R RFromPgeoxSz( p_, sz_ )

P_GEOX      p_; /* ki; típus, radiános koordináták, stb. */
SZ        sz_; /* be; UL vagy APRS szöveg */
{
_GEOAUL0 *    pgeo;
CH        ch0;
CH        ch1;
CH        ch;
LW        lw0;
LW        lw1;
LW        lw;
LW        lwc;
/* UL szerinti ellenőrzés --------------------------------------------*/
ch0 = sz_[0];
ch1 = sz_[1];
if( bbUlMp[ch0] & bbUlar )
   ch0 -= 'a'-'A';
else if( !(bbUlMp[ch0] & bbUlAR) )
     { p_->wUl = -1; goto L0; }
if( bbUlMp[ch1] & bbUlar )
   ch1 -= 'a'-'A';
else if( !(bbUlMp[ch1] & bbUlAR) )
     { p_->wUl = -1; goto L0; }
p_->szUl[0] = ch0;
p_->szUl[1] = ch1;
ch0 = sz_[2];
ch1 = sz_[3];
if( !(bbUlMp[ch0] & bbUlDig) )
   { p_->wUl = 0; goto L1; }
if( !(bbUlMp[ch1] & bbUlDig) )
   { p_->wUl = 0; goto L1; }
p_->szUl[2] = ch0;
p_->szUl[3] = ch1;
ch0 = sz_[4];
ch1 = sz_[5];
if( bbUlMp[ch0] & bbUlax )
   ch0 -= 'a'-'A';
else if( !(bbUlMp[ch0] & bbUlAX) )
     { p_->wUl = 1; goto L2; }
if( bbUlMp[ch1] & bbUlax )
   ch1 -= 'a'-'A';
else if( !(bbUlMp[ch1] & bbUlAX) )
     { p_->wUl = 1; goto L2; }
p_->szUl[4] = ch0;
p_->szUl[5] = ch1;
ch0 = sz_[6];
ch1 = sz_[7];
if( !(bbUlMp[ch0] & bbUlDig) )
   { p_->wUl = 2; goto L3; }
if( !(bbUlMp[ch1] & bbUlDig) )
   { p_->wUl = 2; goto L3; }
p_->szUl[6] = ch0;
p_->szUl[7] = ch1;
p_->wUl = 3; goto L4;
L0: p_->szUl[0] = p_->szUl[1] = '?';
L1: p_->szUl[2] = p_->szUl[3] = '?';
L2: p_->szUl[4] = p_->szUl[5] = '?';
L3: p_->szUl[6] = p_->szUl[7] = '?';
L4: p_->szUl[8] = chEos;
if( p_->wUl>=0 )
   { /* geoa <- UL konvertálás -------------------------------------*/
   if( p_->wUl >= 0 )
     {
     pgeo = &p_->_geoaulMp[0];
     lw0 = 72000l*(p_->szUl[0]-'A') - 648000l;
     lw1 = lw0+72000l;
     lwc = lw0+36000l;
     pgeo->_geoaMp[0]._aLon = pgeo->_geoaMp[2]._aLon = RadFromSec*lw0;
     pgeo->_geoaMp[1]._aLon = pgeo->_geoaMp[3]._aLon = RadFromSec*lw1;
     pgeo->_geoa._aLon = RadFromSec*lwc;
     lw0 = 36000l*(p_->szUl[1]-'A') - 324000l;
     lw1 = lw0+36000l;
     lwc = lw0+18000l;
     pgeo->_geoaMp[0]._aLat = pgeo->_geoaMp[1]._aLat = RadFromSec*lw0;
     pgeo->_geoaMp[2]._aLat = pgeo->_geoaMp[3]._aLat = RadFromSec*lw1;
     pgeo->_geoa._aLat = RadFromSec*lwc;
     }
   if( p_->wUl >= 1 )
     {
     pgeo = &p_->_geoaulMp[1];
     lw0 = 72000l*(p_->szUl[0]-'A')+ 7200l*(p_->szUl[2]-'0') - 648000l;
     lw1 = lw0+7200l;
     lwc = lw0+3600l;
     pgeo->_geoaMp[0]._aLon = pgeo->_geoaMp[2]._aLon = RadFromSec*lw0;
     pgeo->_geoaMp[1]._aLon = pgeo->_geoaMp[3]._aLon = RadFromSec*lw1;
     pgeo->_geoa._aLon = RadFromSec*lwc;
     lw0 = 36000l*(p_->szUl[1]-'A')+ 3600l*(p_->szUl[3]-'0') - 324000l;
     lw1 = lw0+3600l;
     lwc = lw0+1800l;
     pgeo->_geoaMp[0]._aLat = pgeo->_geoaMp[1]._aLat = RadFromSec*lw0;
     pgeo->_geoaMp[2]._aLat = pgeo->_geoaMp[3]._aLat = RadFromSec*lw1;
     pgeo->_geoa._aLat = RadFromSec*lwc;
     }
   if( p_->wUl >= 2 )
     {
     pgeo = &p_->_geoaulMp[2];
     lw0 = 72000l*(p_->szUl[0]-'A')+ 7200l*(p_->szUl[2]-'0')+
        300l*(p_->szUl[4]-'A')- 648000l;
     lw1 = lw0+300l;
     lwc = lw0+150l;
     pgeo->_geoaMp[0]._aLon = pgeo->_geoaMp[2]._aLon = RadFromSec*lw0;
     pgeo->_geoaMp[1]._aLon = pgeo->_geoaMp[3]._aLon = RadFromSec*lw1;
     pgeo->_geoa._aLon = RadFromSec*lwc;
     lw0 = 36000l*(p_->szUl[1]-'A')+ 3600l*(p_->szUl[3]-'0')+ 
        150l*(p_->szUl[5]-'A') - 324000l;
     lw1 = lw0+150l;
     lwc = lw0+75l;
     pgeo->_geoaMp[0]._aLat = pgeo->_geoaMp[1]._aLat = RadFromSec*lw0;
     pgeo->_geoaMp[2]._aLat = pgeo->_geoaMp[3]._aLat = RadFromSec*lw1;
     pgeo->_geoa._aLat = RadFromSec*lwc;
     }
   if( p_->wUl >= 3 )
     {
     pgeo = &p_->_geoaulMp[3];
     lw0 = 72000l*(p_->szUl[0]-'A')+ 7200l*(p_->szUl[2]-'0')+ 
        300l*(p_->szUl[4]-'A')+ 30l*(p_->szUl[6]-'0')- 648000l;
     lw1 = lw0+30l;
     lwc = lw0+15l;
     pgeo->_geoaMp[0]._aLon = pgeo->_geoaMp[2]._aLon = RadFromSec*lw0;
     pgeo->_geoaMp[1]._aLon = pgeo->_geoaMp[3]._aLon = RadFromSec*lw1;
     pgeo->_geoa._aLon = RadFromSec*lwc;
     lw0 = 36000l*(p_->szUl[1]-'A')+ 3600l*(p_->szUl[3]-'0')+ 
        150l*(p_->szUl[5]-'A')+ 15l*(p_->szUl[7]-'0') - 324000l;
     lw1 = lw0+15l;
     lwc = lw0+7l;
     pgeo->_geoaMp[0]._aLat = pgeo->_geoaMp[1]._aLat = RadFromSec*lw0;
     pgeo->_geoaMp[2]._aLat = pgeo->_geoaMp[3]._aLat = RadFromSec*lw1;
     pgeo->_geoa._aLat = RadFromSec*(lwc+0.5);
     }
   p_->chType = 'u';
   p_->p_geoa = &p_->_geoaulMp[p_->wUl]._geoa;
   return( rSucced );
   }
/* APRS szerinti ellenőrzés ------------------------------------------*/
p_->rAprs = rSucced;
ch = sz_[ 0]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[ 0] = ch;
ch = sz_[ 1]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[ 1] = ch;
ch = sz_[ 2]; if( ch< '0' || ch> '5' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[ 2] = ch;
ch = sz_[ 3]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[ 3] = ch;
ch = sz_[ 4]; if( ch!='.'      )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[ 4] = ch;
ch = sz_[ 5]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[ 5] = ch;
ch = sz_[ 6]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[ 6] = ch;
/* max. 90 00 00 */
if( sz_[0]=='9' )
   {
   if( sz_[1]!='0' || sz_[2]!='0' || sz_[3]!='0' || sz_[5]!='0' || sz_[6]!='0' )
     p_->rAprs = rFail;
   }
ch = sz_[ 7]; if( ch=='n'      )    ch = 'N'; else
         if( ch=='s'      )    ch = 'S'; else
         if( ch!='N' && ch!='S' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[ 7] = ch;
ch = sz_[ 8]; if( ch=='\\'      )    ch = '/'; else
         if( ch!='/'      )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[ 8] = ch;
ch = sz_[ 9]; if( ch< '0' || ch> '1' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[ 9] = ch;
ch = sz_[10]; if( ch< '0' || ch> '8' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[10] = ch;
ch = sz_[11]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[11] = ch;
ch = sz_[12]; if( ch< '0' || ch> '5' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[12] = ch;
ch = sz_[13]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[13] = ch;
ch = sz_[14]; if( ch!='.'      )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[14] = ch;
ch = sz_[15]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[15] = ch;
ch = sz_[16]; if( ch< '0' || ch> '9' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[16] = ch;
/* max 180 00 00 */
if( sz_[9]=='1' && sz_[10]=='8' )
   {
   if( sz_[11]!='0' || sz_[12]!='0' || sz_[12]!='0' ||
     sz_[15]!='0' || sz_[16]!='0' )
     p_->rAprs = rFail;
   }
ch = sz_[17]; if( ch=='e'      )    ch = 'E'; else
         if( ch=='w'      )    ch = 'W'; else
         if( ch!='E' && ch!='W' )    { ch = '?'; p_->rAprs = rFail; }
p_->szAprs[17] = ch;


p_->szAprs[18] = chEos;
if( p_->rAprs == rSucced )
   { /* geoa <- APRS konvertálás -----------------------------------*/
   lw =   10l *(p_->szAprs[ 0]-'0')+ (p_->szAprs[ 1]-'0');
   lw *= 6000;
   lw +=  1000l *(p_->szAprs[ 2]-'0')+ 100l *(p_->szAprs[ 3]-'0')+ 
       10l *(p_->szAprs[ 5]-'0')+ (p_->szAprs[ 6]-'0');
   if( p_->szAprs[7] !='N' )
     lw = -lw;
   p_->_geoaAprs._aLat = lw*(M_PI/1080000.0);
   lw = 100l *(p_->szAprs[ 9]-'0')+ 10l *(p_->szAprs[10]-'0')+(p_->szAprs[11]-'0');
   lw *= 6000;
   lw += 1000l *(p_->szAprs[12]-'0')+ 100l *(p_->szAprs[13]-'0')+ 
      10l *(p_->szAprs[15]-'0')+ (p_->szAprs[16]-'0');
   if( p_->szAprs[17] !='E' )
     lw = -lw;
   p_->_geoaAprs._aLon = lw*(M_PI/1080000.0);
   p_->chType = 'a';
   p_->p_geoa = &p_->_geoaAprs;
   return( rSucced );
   }
p_->chType = ' ';
return( rFail );
}
/* -------------------------------------------------------------------
  Távolság és irányszámoláshoz
  geox formátumból összeválogat koordinátákat,
  hogy azonos pontosságúak legyenek.
  Előtte: 2*RFromPgeoaxSz() kell.
  ki; p0_->p_geoa, p1_->p_geoa
*/

R RPosPgeox2( p0_, p1_ )

P_GEOX      p0_; /* be&ki; */
P_GEOX      p1_; /* be&ki; */
{
W         w;
switch( p0_->chType ) {
case 'a':
   switch( p1_->chType ) {
   case 'a':
     p0_->p_geoa = &p0_->_geoaAprs;
     p1_->p_geoa = &p1_->_geoaAprs;
     break;
   case 'u':
     p0_->p_geoa = &p0_->_geoaAprs;
     p1_->p_geoa = &p1_->_geoaulMp[p1_->wUl]._geoa;
     break;
   default: return( rFail );
   }
   break;
case 'u':
   switch( p1_->chType ) {
   case 'a':
     p0_->p_geoa = &p0_->_geoaulMp[p0_->wUl]._geoa;
     p1_->p_geoa = &p1_->_geoaAprs;
     break;
   case 'u': /* közös pontosság */
     w = p0_->wUl;
     if( p1_->wUl<w )
        w = p1_->wUl;
     p0_->p_geoa = &p0_->_geoaulMp[w]._geoa;
     p1_->p_geoa = &p1_->_geoaulMp[w]._geoa;
     break;
   default: return( rFail );
   }
   break;
default: return( rFail );
   }
return( rSucced );
}
/*--------------------------------------------------------------------*/
/* QRB <- radiános koordináták
  ki; távolság: méter */

_D _DQrbPgeoaPgeoa( pgeo0_, pgeo1_ )

P_GEOA      pgeo0_; /* be; radiános koordináták */
P_GEOA      pgeo1_; /* be; radiános koordináták */
{
return acos ( sin(pgeo0_->_aLat) * sin(pgeo1_->_aLat) +
       cos(pgeo0_->_aLat) * cos(pgeo1_->_aLat) *
       cos(pgeo1_->_aLon-pgeo0_->_aLon) ) * _dEarthr;
}
/*--------------------------------------------------------------------*/
/* QTE <- radiános koordináták
  ki; irány: radián */

_A _AQtePgeoaPgeoa( pgeo0_, pgeo1_ )

P_GEOA      pgeo0_; /* be; saját radiános koordináták */
P_GEOA      pgeo1_; /* be; másik radiános koordináták */
{
_A        _aLonD;
double      dTmp0;
double      dTmp1;
_aLonD = pgeo1_->_aLon - pgeo0_->_aLon;
if( _aLonD <= -M_PI )
   _aLonD += 2.0*M_PI;
dTmp0 = tan(pgeo1_->_aLat) * cos(pgeo0_->_aLat) -
    sin(pgeo0_->_aLat) * cos(_aLonD);
if( fabs( dTmp0 ) < dEps )
   return 0.0;
dTmp1 = fabs(atan( sin(_aLonD)/dTmp0 ));
if( dTmp0<0.0 )
   dTmp1 = M_PI - dTmp1;
if( _aLonD<0.0 )
   dTmp1 = (2.0*M_PI) - dTmp1;
return( dTmp1 );
}
/*--------------------------------------------------------------------*/
/* UL formátumú koordináták <- radián */

SZ SzUlSzPgeoa( szul_, pgeo_ )

SZ        szul_; /* ki; UL; cchUlLim hosszú */
P_GEOA      pgeo_; /* be; radián */
{
LW        lw;
lw = (648000.0/M_PI)*pgeo_->_aLon+648000.5;
lw %= 1296000l;
szul_[0] = 'A' + (CH)( lw / 72000l );
lw %= 72000l;
szul_[2] = '0' + (CH)( lw / 7200l );
lw %= 7200l;
szul_[4] = 'A' + (CH)( lw / 300l );
lw %= 300;
szul_[6] = '0' + (CH)( lw / 30l );
lw = (648000.0/M_PI)*pgeo_->_aLat+ 324000.5;
lw %= 1296000l;
szul_[1] = 'A' + (CH)( lw / 36000l );
lw %= 36000l;
szul_[3] = '0' + (CH)( lw / 3600l );
lw %= 3600l;
szul_[5] = 'A' + (CH)( lw / 150l );
lw %= 150;
szul_[7] = '0' + (CH)( lw / 15l );
szul_[8] = chEos;
return( szul_ );
}

</HIGHLIGHTSYNTAX>

Példaprogram: a paraméterként megadott két QTH lokátorból és/vagy APRS koordinátából távolságot és irányt számol.

<HIGHLIGHTSYNTAX language="c">

/* main.c */
/* gg630504 */
 1. include <stdio.h>
 2. include <math.h>
 3. include "ul.h"

typedef SZ * PSZ;

_GEOX _geoxMp[2];

R cdecl main( cv_, pszv_, psze_ )

W         cv_;
PSZ        pszv_; /* két QTH lokátor és/vagy APRS koordináta */
PSZ        psze_;
{
/* Ellenőrzések és konvertálások */
if( cv_>=3 &&
  RFromPgeoxSz( &_geoxMp[0], pszv_[1] )==rSucced &&
  RFromPgeoxSz( &_geoxMp[1], pszv_[2] )==rSucced
  )
  {
  RPosPgeox2( &_geoxMp[0], &_geoxMp[1] ); /* azonos pontosság */
  fprintf( stdout, "QRB %f km\n",
       _DQrbPgeoaPgeoa( _geoxMp[0].p_geoa, _geoxMp[1].p_geoa )/1000.0 );
  fprintf( stdout, "QTE %f fok\n",
       DegFromRad*_AQtePgeoaPgeoa( _geoxMp[0].p_geoa, _geoxMp[1].p_geoa ) );
  }
else fputs( "Hiba.\n", stdout );
return( 0 );
}

</HIGHLIGHTSYNTAX>