Elektron

Innen: HamWiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az atom szerkezete

Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az atommag körül keringő elektronokból áll. Az atommag protonokból és neutronokból tevődik össze.

A villamos kölcsönhatás az atomi részecskék között fellépő erőhatás. Az elektronok taszítják egymást, és ugyanígy taszítják egymást a protonok is. A protonok és az elektronok között viszont vonzóerő lép fel. Villamos töltésnek az atom részecskéinek erre a vonzó- illetve taszítóerőre való képességét nevezzük, és pedig az atommag protonjainak töltését pozitívnak (+), az elektron töltését meg negatívnak (-). A protonnak ugyanakkora pozitív töltése van, mint amekkora az elektron negatív töltése. A neutronoknak nincs töltésük: elektromosan semlegesek. (A negatív töltésű elektronok azért nem „zuhannak” a protonok pozitív töltésével őket vonzó atommagba, mert a különnemű töltések közti vonzóerőt ellensúlyozza az elektronok keringéséből adódó centrifugális erő.)

Az atommag protonjainak a száma megegyezik az atomhoz tartozó elektronok számával, így az atommag pozitív töltése megegyezik az elektronok negatív töltésével, azaz az atom „kifelé” elektromosan semleges, töltései kiegyenlítik egymást.

Az atomban az elektronok „elektronhéjakon” helyezkednek el. A külsőbb héjra csak akkor kerülhet elektron, ha a belsőbbek már telítettek (a legbelső héjra 2, a másodikra és harmadikra 8, a negyedikre és ötödikre 18 elektron fér).