Dielektrikum

Innen: HamWiki
A lap korábbi változatát látod, amilyen HG7WFM (vitalap | közreműködések) 2006. október 19., 17:59-kor történt szerkesztése után volt.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ideális szigetelő anyagokban a töltéshordozók nem képesek elmozdulni. Ideális szigetelő közegnek tekinthető a tökéletes vákuum. A valóságban a vákuumot tartalmazó gyakorlati eszközökben (például a vákuumkapcsolókban) a vákuumot mindig anyag határolja, ami töltéshordozókat juttat a vákuumba, ezért a gyakorlatban az sem tekinthető tökéletes szigetelőnek.

A dielektrikum olyan szilárd, folyékony vagy gáznemű anyag, amely villamosan szigetelőként viselkedik. Fajlagos ellenállása-nél nagyobb. A dielektrikumban gyakorlatilag nincsenek szabad töltéshordozók. A dielektrikumban villamos térben polarizáció következik be.

Dielektromos állandó

A villamos permittivitás vagy abszolút dielektromos állandó a szigetelő közegekre (a vákuumra és szigetelő anyagokra), más néven dielektrikumokra jellemző állandó. A permittivitás az anyagnak a villamos teret befolyásoló hatására jellemző mennyiség.

A dielektromos állandó skalármennyiség,

jele: ε mértékegysége: [ ε ] = 1 As/Vm

A villamos permittivitás a villamos tér adott pontjában uralkodó villamos eltolás (D) és villamos térerősség (E) közötti arányossági tényező, amely a teret abban a pontban kitöltő közegre jellemző mennyiség.

ε = D/E

A villamos permittivitás a tér valamely pontjában a vákuum permittivitásának és a teret az adott pontban kitöltő anyag vákuuméhoz viszonyított, relatív permittivitásának szorzata:

ahol : a vákuum permittivitása, illetve dielektromos térállandója,

dimenzió nélküli számérték, az anyag relatív permittivitása, vagy relatív

dielektromos térállandója.

Az anyagra jellemző permittivitás a összefüggés szerint tehát a villamos tér anyagtól független, illetve a teret kitöltő anyagtól függő jellemzője közötti kapcsolatot határozza meg.

Néhány anyag relatív dielektromos állandója: